Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc SNV tỉnh Hậu Giang từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018

Thứ sáu - 02/11/2018 14:31
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc SNV tỉnh Hậu Giang từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018 (Điều chỉnh, Bổ sung lần 03)

Lịch tuần thay giấy mời


LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 05/11/2018 – 11/11/2018)

THỨ HAI: 05/11/2018

- 06 giờ 45: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự chào cờ (Mời tất cả công chức, viên chức và người lao động cùng dự) Nam mặc áo sơ mi trắng, Nữ mặc áo dài xanh. Điểm tại Sở Nội vụ.

- 08 giờ 30: Giám đốc dự họp nghe báo cáo về Đề án thí điểm chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính trên địa bàn tỉnh (Đ/c Trọng Phúc cùng dự). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.
- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí họp Chi bộ 4. Điểm tại Ban Thi đua – Khen thưởng. Điểm tại Ban Thi đua – Khen thưởng.

- 09 giờ 00: Phó Giám đốc Phoan Hoàng Ngoan dự họp thống nhất về việc cấp thẻ cho đội kiểm tra liên ngành về công tác môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.  
- 10 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính đi công tác tại thành phố Hải Phòng (Đ/c: Thu Chinh, Ngọc Yến cùng đi) (hết tuần).

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2018 trên địa bàn tỉnh (Đ/c Huyền cùng dự). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

- 14 giờ 00: Giám đốc họp thẩm định giải quyết chế độ thôi việc, nghỉ việc (dôi dư) cho những người hoạt động không chuyên trách, lực lượng Dân quân tự vệ, Công an viên ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu vực (Lãnh đạo Phòng XDCQ&CTTN chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp số 01 Sở Nội vụ.
- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Phoan Hoàng Ngoan họp Chi bộ 2. Điểm tại Phòng họp số 02 Sở Nội vụ.

THỨ BA: 06/11/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc dự công bố Quyết định về công tác cán bộ (Phòng CCVC chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại Sở Tài chính.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự chấm điểm Cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” lần thứ VI, giai đoạn 2017 – 2018. Điểm tại huyện Châu Thành (Cả ngày)

- 08 giờ 30: Giám đốc dự họp Chi bộ 5. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 09 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Ban QLKNN UDCNC về nội dung Đề án số 18 –NQ/TW, 19 –NQ/TW (Lãnh đạo: Phòng TCBC&TCPCP, Phòng CCVC cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 02 Sở Nội vụ.

- 08 giờ 00: Phân công lãnh đạo Phòng XDCQ&CTTN dự ký pháp lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh Kiên Giang giáp ranh với tỉnh Hậu Giang. Điểm tại UBND huyện Long Mỹ.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình hoạt động 10 tháng qua và phương hướng nhiệm vụ đến cuối năm 2018. Điểm tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- 13 giờ 30: Phân công đ/c Phạm Bách Thắng, Trưởng phòng TCBC&TCPCP, đ/c Nguyễn Chí Hòa, Trưởng phòng Phòng CCVC làm việc với BQL DAĐTXD Công trình dân dụng Công nghiệp về nội dung Đề án số 18 –NQ/TW, 19 –NQ/TW (Lãnh đạo: Phòng TCBC&TCPCP, Phòng CCVC cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30: Phân công lãnh đạo Phòng XDCQ&CTTN dự ký pháp lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh Kiên Giang giáp ranh với tỉnh Hậu Giang. Điểm tại UBND huyện Vị Thủy.
- 15 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với BQL DAĐTXD Công trình giao thông về nội dung Đề án số 18 –NQ/TW, 19 –NQ/TW (Lãnh đạo: Phòng TCBC&TCPCP, Phòng CCVC cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

THỨ TƯ: 07/11/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc đi công tác huyện.
- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự chấm điểm Cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” lần thứ VI, giai đoạn 2017 – 2018. Điểm tại huyện Châu Thành A (Cả ngày).

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Thanh Tra tỉnh về nội dung Đề án số 18 –NQ/TW, 19 –NQ/TW (Lãnh đạo: Phòng TCBC&TCPCP, Phòng CCVC cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.
- 08 giờ 30: Phân công lãnh đạo Phòng XDCQ&CTTN dự ký pháp lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh Kiên Giang giáp ranh với tỉnh Hậu Giang. Điểm tại UBND huyện Châu Thành A.
- 09 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Ban Dân tộc về nội dung Đề án số 18 –NQ/TW, 19 –NQ/TW (Lãnh đạo: Phòng TCBC&TCPCP, Phòng CCVC cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.
- 10 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Văn phòng UBND tỉnh về nội dung Đề án số 18 –NQ/TW, 19 –NQ/TW (Lãnh đạo: Phòng TCBC&TCPCP, Phòng CCVC cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 02 Sở Nội vụ.


- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự làm việc với Phó Chủ tịch Thường trực Đồng Văn Thanh về biên chế của ngành y tế. Điểm tại Phòng làm việc Phó Chủ tịch Thường trực.

- 13 giờ 30: Phân công đ/c Phạm Bách Thắng, Trưởng phòng TCBC&TCPCP, đ/c Nguyễn Chí Hòa, Trưởng phòng CCVC làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về nội dung Đề án số 18 –NQ/TW, 19 –NQ/TW (Lãnh đạo: Phòng TCBC&TCPCP, Phòng CCVC cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30: Phân công lãnh đạo Phòng XDCQ&CTTN dự ký pháp lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh Kiên Giang giáp ranh với tỉnh Hậu Giang. Điểm tại UBND thành phố Vị Thanh.
- 15 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình về nội dung Đề án số 18 –NQ/TW, 19 –NQ/TW (Lãnh đạo: Phòng TCBC&TCPCP, Phòng CCVC cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

THỨ NĂM: 08/11/2018

 - 08 giờ 30: Giám đốc dự làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang về việc ký pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp với các tỉnh giáp ranh với tỉnh Kiên Giang (Phòng XDCQ&CTTN chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự chấm điểm Cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” lần thứ VI, giai đoạn 2017 – 2018. Điểm tại thị xã Ngã Bảy (Cả ngày).
- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về nội dung Đề án số 18 –NQ/TW, 19 –NQ/TW (Lãnh đạo: Phòng TCBC&TCPCP, Phòng CCVC cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 09 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội về nội dung Đề án số 18 –NQ/TW, 19 –NQ/TW (Lãnh đạo: Phòng TCBC&TCPCP, Phòng CCVC cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30: Giám đốc dự Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Hậu Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích. Điểm tại Phòng họp số 01 UBND tỉnh.
- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về nội dung Đề án số 18 –NQ/TW, 19 –NQ/TW (Lãnh đạo: Phòng TCBC&TCPCP, Phòng CCVC cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

THỨ SÁU: 09/11/2018

 - 07 giờ 30: Giám đốc dự Hội thi báo cáo viên và Tuyên truyền viên pháp luật giỏi năm 2018. Điểm tại Trung tâm hội nghị tỉnh.
- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự chấm điểm Cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” lần thứ VI, giai đoạn 2017 – 2018. Điểm tại thị xã Long Mỹ (Cả ngày).

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về nội dung Đề án số 18 –NQ/TW, 19 –NQ/TW (Lãnh đạo: Phòng TCBC&TCPCP, Phòng CCVC cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 09 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với các đơn vị: Văn phòng HĐND tỉnh, Khu bảo tồn TN Lung Ngọc Hoàng, BQL DA ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT, Ban An toàn giao thông, Văn phòng Điều phối nông thôn mới về nội dung Đề án số 18 –NQ/TW, 19 –NQ/TW (Lãnh đạo: Phòng TCBC&TCPCP, Phòng CCVC cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

THỨ BẢY: 10/11/2018

 Phân công đồng chí Đào Hoàng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ trực an ninh trật tự cơ quan từ 07 giờ 30’ ngày 11/11/2018 đến 07 giờ 30’ ngày 12/11/2018 (24 giờ).

CHỦ NHẬT: 11/11/2018

Phân công đồng chí Nguyễn Thành Trí Thức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ trực an ninh trật tự cơ quan từ 07 giờ 30’ ngày 12/11/2018 đến 07 giờ 30’ ngày 12/11/2018 (24 giờ)./.

Lịch làm việc

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

03/2019/TT-BXD

Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ Xây dựng

Lượt xem:63 | lượt tải:21

56/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:44 | lượt tải:16

04/2019/TT-BXD

Triển khai thông tư 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ Xây dựng

Lượt xem:79 | lượt tải:37

52/2019/TT-BTC

Triển khai 52/2019/TT-BTC ngày 16/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:38 | lượt tải:15

69/NĐ-CP

Triển khai Nghị định số 69/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ

Lượt xem:53 | lượt tải:17

51/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 51/2019/TT-BTC ngày 15/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:69 | lượt tải:14

46/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 46/2019/TT-BTC ngày 23/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:116 | lượt tải:0

28/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư 28/TT/BTC của Bộ Tài chính

Lượt xem:171 | lượt tải:38

45/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:118 | lượt tải:23

44/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 44/2019/TT-BTC ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:74 | lượt tải:0
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập50
Hôm nay224
Tháng hiện tại40,365
Tổng lượt truy cập744,140
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây