Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc SNV tỉnh Hậu Giang từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019

Thứ bảy - 05/01/2019 14:24
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc SNV tỉnh Hậu Giang từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019 (Điều chỉnh, bổ sung lần 07)

Lịch tuần thay giấy mời


LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 07/01/2019 13/01/2019)

 

THỨ HAI: 07/01/2019

- 06 giờ 45’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Lễ khai mạc giải Việt dã và giải Bóng chuyền trong Công an các tỉnh Cụm thi đua số 9. Điểm tại Công an tỉnh Hậu Giang.

- 07 giờ 30’: Giám đốc dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020 tổng kết công tác năm 2018 và triển khai Nghị quyết năm 2019. Điểm tại Hội trường 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính học lớp hoàn chỉnh Cao cấp lý luận chính trị. Điểm tại học viện Chính trị khu vực IV (hết tuần).

- 07 giờ 30’: Phân công đ/c Đào Hoàng Minh, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN đi xác lập tính pháp lý các tài liệu trong hồ sơ địa giới hành chính cấp xã (các xã: Đông Phước A, Đông Thạnh, Đông Phước, Phú An, thị trấn Ngã Sáu, Đông Phú), đ/c Sơn cùng đi. Điểm tại UBND huyện Châu Thành.

- 13 giờ 30’: Giám đốc dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020 sơ kết, tổng kết, triển khai các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy. Điểm tại Hội trường 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp trao đổi tình hình biên chế của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Phòng TCBC&TCPCP cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30’: Phân công đ/c Đào Hoàng Minh, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN đi xác lập tính pháp lý các tài liệu trong hồ sơ địa giới hành chính cấp xã (các xã: Phú Hữu, thị trấn Mái Dầm, Phú Tân), đ/c Sơn cùng đi. Điểm tại UBND huyện Châu Thành.

- 14 giờ 00’: Phân công đ/c Nguyễn Văn Đội, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ dự họp về phân bổ Kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 (đ/c Chinh cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

THỨ BA: 08/01/2019

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp Thường trực HĐND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00’: Giám đốc dự họp kiểm điểm các đơn vị có liên quan theo Kết luận của Đoàn Kiểm toán Nhà nước khu vực V (Sở LĐTB&XH, Sở Tài chính, Sở Y tế, BHXH tỉnh). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018 và tuyên dương công đoàn cơ sở, đoàn viên công đoàn tiêu biểu kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (01/01/2004 - 01/01/2019). Điểm tại Hội trường Liên đoàn lao động tỉnh.
- 09 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị họp mặt Lễ kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2019), gắn với 51 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30’: Phân công đ/c Đào Hoàng Minh, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN đi xác lập tính pháp lý các tài liệu trong hồ sơ địa giới hành chính cấp xã (các xã, phường: Tân Thành, Đại Thành, Hiệp Lợi, Hiệp Thành, Ngã Bảy, Lái Hiếu), đ/c Sơn cùng đi. Điểm tại UBND thị xã Ngã Bảy.

- 13 giờ 30’: Giám đốc dự Hội nghị tổng kết Nghị quyết năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh (đ/c Thức cùng dự). Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Trí, Phan Hoàng Ngoan làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phân công đ/c Đào Hoàng Minh, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN đi xác lập tính pháp lý các tài liệu trong hồ sơ địa giới hành chính cấp xã (các xã, thị trấn: Cây Dương, Hòa Mỹ, Phụng Hiệp, Tân Long), đ/c Sơn cùng đi. Điểm tại UBND huyện Phụng Hiệp.

THỨ TƯ: 09/01/2019

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan tiếp xúc cử tri xã Long Bình. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Long Bình, thị xã Long Mỹ.

- 08 giờ 00’: Giám đốc và Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 (Ban Thi đua – Khen thưởng chuẩn bị nội dung và hậu cần). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phân công đ/c Đào Hoàng Minh, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN đi xác lập tính pháp lý các tài liệu trong hồ sơ địa giới hành chính cấp xã (các xã: Phương Phú, Tân Phước Hưng, Hiệp Hưng, thị trấn Búng Tàu, Long Thạnh, Phương Bình), đ/c Sơn cùng đi. Điểm tại UBND huyện Phụng Hiệp.

- 14 giờ 30’: Giám đốc dự họp kiểm điểm các đơn vị có liên quan theo Kết luận của Đoàn Kiểm toán Nhà nước khu vực V (Ban QLDA Đầu tư và xây dựng Nông nghiệp). Điểm tại Ban QLDA Đầu tư và xây dựng Nông nghiệp.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí làm việc tại cơ quan.
- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (đ/c Hòa cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 04 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phân công đ/c Đào Hoàng Minh, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN đi xác lập tính pháp lý các tài liệu trong hồ sơ địa giới hành chính cấp xã (các xã: Hòa An, Bình Thành, thị trấn Kinh Cùng, Thạnh Hòa, Tân Bình), đ/c Sơn cùng đi. Điểm tại UBND huyện Phụng Hiệp.
- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Điểm tại Phòng họp số 01 UBND tỉnh.
- 17 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Khai giảng lớp học tiếng hàn (Mời các đồng chí đã đăng học cùng dự). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

THỨ NĂM: 10/01/2019

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phân công đ/c Trần Khánh Tòng, Trưởng ban Ban Tôn giáo tiếp xúc cử tri phường Trà Lồng. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ.

- 08 giờ 00’: Giám đốc dự họp kiểm điểm các đơn vị có liên quan theo Kết luận của Đoàn Kiểm toán Nhà nước khu vực V (Sở NN&PTNT). Điểm tại Sở NN&PTNT.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phân công đ/c Phạm Công Sơn, Phó Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN đi xác lập tính pháp lý các tài liệu trong hồ sơ địa giới hành chính cấp xã (các xã: Vĩnh Thuận Đông, Xà Phiên, Thuận Hòa, Lương Tâm, Thuận Hưng). Điểm tại Hội trường UBND huyện Long Mỹ.
- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự xét thi đua năm 2018 của khối tham mưu tổng hợp (Đ/c: Ngọc Yến, Tú Nhân cùng dự). Điểm tại Phòng họp Sở Tài chính.

- 08 giờ 00’: Phân công đ/c Đào Hoàng Minh, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành A. Điểm tại Hội trường UBND xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A.

- 13 giờ 30’: Phân công đ/c Trần Khánh Tòng, Trưởng ban Ban Tôn giáo tiếp xúc cử tri xã Long Phú. Điểm tại hộ ông Hồ Út Hiền, ấp Long Bình 1, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ.

- 14 giờ 00’: Giám đốc dự họp kiểm điểm các đơn vị có liên quan theo Kết luận của Đoàn Kiểm toán Nhà nước khu vực V (Sở TN&MT). Điểm tại Sở TN&MT.

- 13 giờ 30’: Phân công đ/c Phạm Công Sơn, Phó Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN đi xác lập tính pháp lý các tài liệu trong hồ sơ địa giới hành chính cấp xã (các xã: Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn A, Lương Nghĩa). Điểm tại Hội trường UBND huyện Long Mỹ.

- 14 giờ 00’: Phân công đ/c Đào Hoàng Minh, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành A. Điểm tại Hội trường UBND thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A.

THỨ SÁU: 11/01/2019

- 08 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Hội nghị tổng kết Nghị quyết Đảng bộ Sở Nội vụ năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (Mời tất cả đảng viên thuộc Đảng bộ Sở cùng dự), tài liệu được đăng trên Trang thông tin Sở, mục Văn bản - Tài liệu Hội nghị. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.
- 08 giờ 00’: Phân công đ/c Lê Thanh Mận, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành A. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A.

- 07 giờ 30’: Phân công đ/c Võ Văn Te, Phó Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội và Phong trào thanh thiếu nhi năm 2018. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 07 giờ 30’: Phân công đ/c Phạm Công Sơn, Phó Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN đi xác lập tính pháp lý các tài liệu trong hồ sơ địa giới hành chính cấp xã (các xã, Phường: Thuận An, Vĩnh Tường, Trà Lồng, Bình Thạnh, xã Long Trị). Điểm tại UBND thị xã Long Mỹ.
 

- 08 giờ 00’: Phân công đ/c Nguyễn Chí Hòa, Trưởng phòng CCVC dự họp về việc bổ nhiệm, xếp lương vào ngạch chuyên viên cao cấp, Bảo hiểm xã hội. Điểm tại Phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- 10 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự công bố các Quyết định của CHủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ (Văn phòng và Phòng CCVC chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 03 UBND tỉnh.
- 13 giờ 30’: Giám đốc làm việc với Vụ CCVC, Bộ Nội vụ. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị tổng kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018 (đ/c Te cùng dự). Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’: Phân công đ/c Phạm Công Sơn, Phó Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN đi xác lập tính pháp lý các tài liệu trong hồ sơ địa giới hành chính cấp xã (các xã: Long Bình, Tân Phú, Long Trị A, Long Phú). Điểm tại UBND thị xã Long Mỹ.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự nghe báo cáo tình hình hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh (đ/c Thắng cùng dự). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ BẢY: 12/01/2019

Phân công đồng chí Đào Hoàng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ trực an ninh, trật tự cơ quan từ 07 giờ 30’ ngày 12/01/2019 đến 07 giờ 30’ ngày 13/01/2019.

CHỦ NHẬT: 13/01/2019

Phân công đồng chí Nguyễn Chí Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Sở Nội vụ trực an ninh, trật tự cơ quan từ 07 giờ 30’ ngày 13/01/2019 đến 07 giờ 30’ ngày 14/01/2019./.

Lịch làm việc

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

49/2018/QĐ-TTg

Quyết định về thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hộ trợ phát triển du lịch

Lượt xem:30 | lượt tải:7

158/2018/NĐ-CP

Quy định thành lập, tổ chức lại và giải thể

Lượt xem:68 | lượt tải:22

253/TB-VPCP

Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai

Lượt xem:182 | lượt tải:87

0 6 / 2 018/TT-BNV

THÔNG TƯ

Lượt xem:254 | lượt tải:159

82/2018/NĐ-CP

Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Lượt xem:166 | lượt tải:57

72/2018/NĐ-CP

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lượt xem:318 | lượt tải:144

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:264 | lượt tải:109

03/2018/TT-BNV

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Lượt xem:348 | lượt tải:145

46/QĐ-BNV

Quyết định

Lượt xem:368 | lượt tải:149

50/2017/QĐ-TTg

Quyết định

Lượt xem:390 | lượt tải:146
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập41
Máy chủ tìm kiếm3
Khách viếng thăm38
Hôm nay1,184
Tháng hiện tại26,434
Tổng lượt truy cập432,090
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây