Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc SNV tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018 (Bổ sung lần 05)

Thứ sáu - 05/10/2018 16:41
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc SNV tỉnh Hậu Giang từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018 (Bổ sung lần 08)

Lịch tuần thay giấy mời

 

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 08/10/2018 – 14/10/2018)

THỨ HAI: 08/10/2018
- 07 giờ 30’: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Khai giảng lớp bồi dưỡng chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp xã. Điểm tại Hội trường Trung tâm GDTX tỉnh (cơ sở 01) Số 50 Nguyễn Thái Học, P1, Tp Vị Thanh.

- 07 giờ 30’: Phó Giám Nguyễn Minh Trí dự Khai giảng lớp bồi dưỡng chức danh công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã. Điểm tại Chi cục Dân số KHHGĐ tỉnh.
- 13 giờ 30’: Giám đốc dự làm việc với Thị ủy Ngã Bảy. Điểm tại Thị ủy Ngã Bảy.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp Ban Quản lý Khu NNƯD Công nghệ cao (Phòng CCVC, Phòng TCBC&TCPC cùng dự và chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 14 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp về Tổ chức, biên chế đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên (Phòng CCVC, Phòng TCBC&TCPC cùng dự và chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

THỨ BA: 09/10/2018

- 07 giờ 30’: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30': Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí làm việc với lãnh đạo Chi cục Văn thư - Lưu  trữ và Trung tâm Lưu trữ lịch sử (Đ/c Đội, Đ/c Khải cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ..

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ năm 2018 (Mời Đoàn kiểm tra và Tổ kiểm tra cùng dự). Điểm tại huyện Châu Thành A.
- 14 giờ 00’: Giám đốc dự làm việc với Thị ủy Long Mỹ. Điểm tại Thị ủy Long Mỹ.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí công bố Quyết định thanh tra (Thành viên Đoàn thanh tra cùng dự). Điểm UBND thị xã Ngã Bảy.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ năm 2018 (Mời Đoàn kiểm tra và Tổ kiểm tra cùng dự). Điểm tại Sở GTVT.

THỨ TƯ: 10/10/2018

- 08 giờ 00’: Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 10 năm 2018 thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XII. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 07 giờ 00': Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự họp trao đổi nội dung Tờ trình, Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp cuối năm 2018 (Lãnh đạo Văn phòng, Phòng CCVC cùng dự). Điểm tại Phòng họp Sở Tài chính.

- 08 giờ 00’: Phân công đ/c Nguyễn Trọng Phúc đi kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ năm 2018 (Mời Đoàn kiểm tra và Tổ kiểm tra cùng dự). Điểm tại Sở Xây dựng.

- 09 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Thế giới về tình hình thực hiện dự án Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp số 01 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Hội Cựu Chiến binh tỉnh (Đ/c Thắng cùng dự). Điểm tại Phòng họp Hội Cựu Chiến binh tỉnh.
- 13 giờ 30: Giám đốc làm việc với huyện Long Mỹ chuẩn bị nội dung tiếp
Đoàn công tác của Bộ Nội vụ khảo sát hiện trạng khu vực dự kiến thành lập thị trấn Vĩnh Viễn. Điểm tại UBND huyện Long Mỹ.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh (Lãnh đạo Văn phòng, Phòng CCHC cùng dự). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Tổ thẩm định Đề án Nghị quyết số 18, 19. Điểm tại Phòng họp Số 01 Sở Nội vụ.

THỨ NĂM: 11/10/2018

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự lễ khai mạc Hội thi tìm hiểu về công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2018. Điểm tại Hội trường số 01, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 08 giờ 00’: Giám đốc  Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Phòng CCVC chuẩn bị nội dung tổ chức kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018 (Lãnh đạo Văn phòng cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.
- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý III năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2018. Điểm tại Phòng họp số 03 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phân công đ/c Nguyễn Trọng Phúc tham gia đoàn công tác huyện Vị Thủy học tập kinh nghiệm về cải cách hành chính. Điểm tại UBND thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai (02 ngày).

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Phòng Nội vụ thị xã Long Mỹ (Phòng: CCVC, TCBC&TCPCP, XDCQ&CTTN, Văn phòng cùng dự). Điểm tại Phòng Nội vụ thị xã Long Mỹ.
- 13 giờ 30’: Giám đốc tiếp Đoàn công tác của Bộ Nội vụ khảo sát hiện trạng khu vực dự kiến thành lập thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Phòng XDCQ&CTTN, Văn phòng cùng dự). Điểm tại phòng họp Số 01 Sở Nội vụ.

- 16 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự lễ bế mạc Hội thi tìm hiểu về công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2018. Điểm tại Hội trường số 01, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

THỨ SÁU: 12/10/2018

- 07 giờ 30’: Giám đốc và Phó Giám đốc Võ Thành Chính cùng Đoàn công tác của Bộ Nội vụ khảo sát hiện trạng khu vực dự kiến thành lập thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Phòng XDCQ&CTTN, Văn phòng cùng dự và chuẩn bị nội dung, hậu cần). Điểm tại phòng họp UBND huyện Long Mỹ.
 - 07 giờ 30’:  Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội thảo xin ý kiến về Đề án rà soát, xây dựng chính sách ưu đải phát triển kinh tế xã hội và đào tạo bồi dưỡng cán bộ dân tộc Khmer vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Điểm tại Hội trường lầu 5, khu A3, Khách sạn Đoàn 30, số 80A, đường Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.
 - 08 giờ 00’:  Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị góp ý các dự thảo Tờ trình, Quy định của Bộ Chính trị. Điểm tại Hội trường A, Nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
- 10 giờ 00’: Phân công đ/c Lê Thanh Mận, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo dự lễ bế giảng lớp bồi dưỡng chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp xã. Điểm tại Hội trường Trung tâm GDTX tỉnh (cơ sở 01) Số 50 Nguyễn Thái Học, P1, Tp Vị Thanh.

- 10 giờ 00’: Phân công đ/c Nguyễn Chí Hòa dự lễ bế giảng lớp bồi dưỡng chức danh công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã. Điểm tại Chi cục Dân số KHHGĐ tỉnh.

- 13 giờ 30’: Giám đốc và các Phó Giám làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY: 13/10/2018

- Giám đốc trực thường trực UBND tỉnh.

- Giám đốc và Phó Giám đốc: Phan Hoàng Ngoan, Nguyễn Minh Trí học lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp Sở. Điểm tại Khách sạn Bông Sen.

- Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí trự cơ quan từ 07 giờ 30’ ngày 13/10/2018 đến 07 giờ 30’ ngày 14/10/2018 (24 giờ).

CHỦ NHẬT: 14/10/2018

- Giám đốc và Phó Giám đốc: Phan Hoàng Ngoan, Nguyễn Minh Trí học lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp Sở. Điểm tại Khách sạn Bông Sen.

- Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí trự cơ quan từ 07 giờ 30’ ngày 14/10/2018 đến 07 giờ 30’ ngày 15/10/2018 (24 giờ)../.Lịch làm việc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

03/2019/TT-BXD

Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ Xây dựng

Lượt xem:63 | lượt tải:21

56/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:44 | lượt tải:16

04/2019/TT-BXD

Triển khai thông tư 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ Xây dựng

Lượt xem:79 | lượt tải:37

52/2019/TT-BTC

Triển khai 52/2019/TT-BTC ngày 16/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:38 | lượt tải:15

69/NĐ-CP

Triển khai Nghị định số 69/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ

Lượt xem:53 | lượt tải:17

51/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 51/2019/TT-BTC ngày 15/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:69 | lượt tải:14

46/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 46/2019/TT-BTC ngày 23/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:116 | lượt tải:0

28/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư 28/TT/BTC của Bộ Tài chính

Lượt xem:171 | lượt tải:38

45/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:118 | lượt tải:23

44/2019/TT-BTC

Triển khai Thông tư số 44/2019/TT-BTC ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lượt xem:74 | lượt tải:0
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập51
Hôm nay269
Tháng hiện tại40,410
Tổng lượt truy cập744,185
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây