Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc SNV tỉnh Hậu Giang từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019

Thứ sáu - 11/01/2019 15:32
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc SNV tỉnh Hậu Giang từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019 (Điều chỉnh, bổ sung lần 11)

Lịch tuần thay giấy mời


LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 14/01/2019 20/01/2019)

 

THỨ BẢY: 12/01/2019

Giám đốc đi công tác Hà Nội (02 ngày).
CHỦ NHẬT: 13/01/2019

Phân công đồng chí Nguyễn Trọng Phúc, Trưởng phòng Phòng CCHC dự Hội thảo sát định chỉ số CCHC năm 2018; Hướng dẫn phần mềm chấm điểm chỉ số CCHC và hướng dẫn điều tra xã hội học. Điểm tại Nhà khách Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (Số 01 Yersin, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) 04 ngày.

THỨ HAI: 14/01/2019

- 07 giờ 30’: Giám đốc và các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự họp Tổng kết thi đua Khối các cơ quan doanh nghiệp năm 2018. Điểm tại Phòng họp số 01 Công ty CP Mía đường Cần Thơ.

- 13 giờ 30’: Giám đốc và các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự chấm điểm thi đua Khối Văn hóa - Xã hội năm 2018. Điểm tại Sở LĐTB&XH.

THỨ BA: 15/01/2019

- 08 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ năm 2019 (Trưởng các Phòng, ban, Chi cục cùng dự), (Văn phòng chuẩn bị nội dung, hậu cần). Điểm tại phòng họp trực tuyến VIETTEL.
- 07 giờ 30’: Phân Công đồng chí Phạm Vương Huyền, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng dự tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Phòng Khánh tiết HĐND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Giám đốc và Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị trực tuyến do Bộ Y tế tổ chức. Điểm tại Phòng họp số 03 UBND tỉnh.

THỨ TƯ: 16/01/2019

- 08 giờ 00’: Giám đốc làm việc với Lãnh đạo Sở Công Thương. Điểm tại Phòng họp Số 01 Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp với các Sở, ngành thông qua quy hoạch đào tạo sau đại học trên địa bàn tỉnh năm 2019 (Phòng CCVC chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 02 Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị Sơ kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018; Tổng kết Cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” lần thứ VI, giai đoạn 2017 - 2018 tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.
- 07 giờ 30’: Phân công đ/c Đào Hoàng Minh, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN đi xác lập tính pháp lý các tài liệu trong hồ sơ địa giới hành chính cấp xã, huyện. Điểm tại UBND huyện Châu Thành A (đ/c Sơn cùng đi) (cả ngày).

- 10 giờ 00’: Giám đốc làm việc với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (Phòng CCVC cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30’: Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2019 và nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước. Điểm tại Hội trường Cục Thuế tỉnh.
- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Bế giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng dành cho công chức (lớp 3) Lãnh đạo Phòng CCVC và Lãnh đạo Văn phòng cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.
- 13 giờ 30’: Phân công đồng chí Nguyễn Thành Trí Thức, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết ngành Thanh tra năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Điểm tại Phòng họp số 01 UBND tỉnh.
- 15 giờ 00’: Giám đốc họp Ban Giám đốc (Lãnh đạo: Văn phòng và Phòng CCVC cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.
- 13 giờ 30’: Phân công đồng chí Võ Văn Te, Phó Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN đi thẳm định hồ sơ Thanh niên Xung phong huyện Long Mỹ. Điểm tại UBND xã Lương Tâm và UBND xã Vĩnh Viễn.

THỨ NĂM: 17/01/2019

- 07 giờ 30’: Giám đốc dự Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2018. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và họp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (2004 - 2019). Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp chấm điểm đánh giá xác định Chỉ số CCHC tỉnh Hậu Giang năm 2018. Điểm tại Phòng họp Số 01 Sở Nội vụ.

- 09 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp Đoàn kiểm tra cải cách hành chính và công vụ năm 2018 (mời thành viên Đoàn kiểm tra cùng dự). Điểm tại Phòng họp Số 01 Sở Nội vụ.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 01/2019 bằng hình thức trực tuyến. Điểm tại Phòng họp số 02, Văn phòng Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30’: Phân công đ/c Nguyễn Văn Đội, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ đi thăm, tặng quà, chúc thọ đối với người cao tuổi tròn 90 và 100 tuổi nhân dịp đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại UBND xã Vị Bình, huyện Vị Thủy.
- 07 giờ 30’: Phân công đ/c Đào Hoàng Minh, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN đi xác lập tính pháp lý các tài liệu trong hồ sơ địa giới hành chính cấp xã, huyện. Điểm tại UBND huyện Vị Thủy (đ/c Sơn cùng đi) (cả ngày).

- 14 giờ 00’: Giám đốc đi công tác Hà Nội.
- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình hoạt động ngành Công Thương năm 2018, triển khai Phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Điểm tại Hội trường Sở Công Thương.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính đi thăm, tặng quà, chúc thọ đối với người cao tuổi tròn 90 và 100 tuổi nhân dịp đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại UBND xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp với các Sở, ngành thông qua quy hoạch đào tạo sau đại học trên địa bàn tỉnh năm 2019 (Phòng CCVC chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.
- 16 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Tổng kết công tác năm 2018 và mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019. Điểm tại Báo Hậu Giang.

THỨ SÁU: 18/01/2019

- 06 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Lễ phát động Chiến dịch vận động HMTN trong dịp Tết và tổ chức “Hành trình Những giọt máu nghĩa tình” năm 2019. Điểm tại Trung tâm văn hóa, thị xã Long Mỹ.
- 08 giờ 00’: Giám đốc dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành QLNN về tín ngưỡng tôn giáo (đ/c: Tòng, Mận cùng dự). Điểm tại Hội trường 2, Trụ sở Bộ Nội vụ (Số 08 đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội).
- 08 giờ 00’: Các Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 (Đ/c: Hòa, Thắng, Te cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 02 Tỉnh ủy.

- 07 giờ 30’: Phân công đ/c Đào Hoàng Minh, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN đi xác lập tính pháp lý các tài liệu trong hồ sơ địa giới hành chính giáp ranh tỉnh Hậu Giang và tỉnh Vĩnh Long. Điểm tại UBND huyện Châu Thành (cả ngày).
- 07 giờ 30’: Phân công đ/c Phạm Công Sơn, Phó Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN đi xác lập tính pháp lý các tài liệu trong hồ sơ địa giới hành chính cấp xã, phường. Điểm tại UBND thành phố Vị Thanh (cả ngày).
- 08 giờ 00’: Phân công đồng chí Nguyễn Văn Đội, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lĩnh vực Lao động - Người có công và Xã hội năm 2019. Điểm tại Phòng họp số 03 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.
- 13 giờ 30’: Phân công đồng chí Nguyễn Văn Đội, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ dự Hội nghị trực tuyến về Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Điểm tại Phòng họp số 01 UBND tỉnh.

THỨ BẢY: 19/01/2019

Phân công đồng chí Phạm Bách Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ trực an ninh, trật tự cơ quan từ 07 giờ 30’ ngày 19/01/2019 đến 07 giờ 30’ ngày 20/01/2019.

CHỦ NHẬT: 20/01/2019

Phân công đồng chí Nguyễn Văn Đội, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ trực an ninh, trật tự cơ quan từ 07 giờ 30’ ngày 20/01/2019 đến 07 giờ 30’ ngày 21/01/2019./.

Lịch làm việc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

49/2018/QĐ-TTg

Quyết định về thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hộ trợ phát triển du lịch

Lượt xem:30 | lượt tải:7

158/2018/NĐ-CP

Quy định thành lập, tổ chức lại và giải thể

Lượt xem:68 | lượt tải:22

253/TB-VPCP

Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai

Lượt xem:182 | lượt tải:87

0 6 / 2 018/TT-BNV

THÔNG TƯ

Lượt xem:254 | lượt tải:159

82/2018/NĐ-CP

Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Lượt xem:166 | lượt tải:57

72/2018/NĐ-CP

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lượt xem:318 | lượt tải:144

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:265 | lượt tải:109

03/2018/TT-BNV

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Lượt xem:348 | lượt tải:145

46/QĐ-BNV

Quyết định

Lượt xem:368 | lượt tải:149

50/2017/QĐ-TTg

Quyết định

Lượt xem:390 | lượt tải:146
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập67
Hôm nay1,297
Tháng hiện tại26,547
Tổng lượt truy cập432,203
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây