Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc SNV tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018 (Điều chỉnh, bổ sung lần 01)

Thứ sáu - 12/10/2018 16:25
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc SNV tỉnh Hậu Giang từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018 (Điều chỉnh, bổ sung lần 03)

Lịch tuần thay giấy mời

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 15/10/2018 – 21/10/2018)

THỨ HAI: 15/10/2018
- 07 giờ 30: Giám đốc
làm việc với Huyện ủy huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy Phụng Hiệp.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp xã. Điểm tại Trung tâm GDTX tỉnh (cơ sở 01) Số 50 Nguyễn Thái Học, P1, Tp Vị Thanh.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí đi kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng (Đ/c: Huyền, Thành, Nguyên, Trang cùng đi). Điểm tại huyện Châu Thành A.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng Tài chính - Kế toán cấp xã. Điểm tại Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hậu Giang. (Số 02, đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.)

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng (Đ/c: Huyền, Thành, Nguyên, Trang cùng dự). Điểm tại huyện Châu Thành.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng xây dựng phong thái lãnh đạo, quản lý chuyên nghiệp cho nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh năm 2018 (đ/c Yến cùng dự). Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp thống nhất nội dung trong công tác tuyên truyền về cải cách hành chính tỉnh Hậu Giang (Phòng CCHC cùng dự và chuần bị nội dung). Điểm tại Phòng họp Số 01 Sở Nội vụ.

THỨ BA: 16/10/2018

- 06 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Lễ ra quân tuyên truyền cổ động kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 10 năm 2018, chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND tỉnh (Phòng: CCVC; TCBC&TCPCP chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng Khánh tiết HĐND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng (Đ/c: Huyền, Thành, Nguyên, Trang cùng dự). Điểm tại thành phố Vị Thanh.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra công tác CCHC và công vụ năm 2018 (Mời thành viên Đoàn kiểm tra và Tổ kiểm tra, Lãnh đạo: Phòng XDCQ&CTTN, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Ban Tôn giáo cùng dự). Điểm tại UBND huyện Phụng Hiệp.
- 08 giờ 30’: Giám đốc tiếp và làm việc với Lãnh đạo Học viện Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về công tác đào tạo cán bộ, công chức, viên chức (Lãnh đạo Văn phòng, Phòng CCVC cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra công tác CCHC và công vụ năm 2018 (Mời thành viên Đoàn kiểm tra và Tổ kiểm tra cùng dự). Điểm tại Sở Y tế.
- 14 giờ 00': Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự làm việc với Kho bạc Nhà nước Hậu Giang. Điểm tại Kho bạc Nhà nước Hậu Giang.

THỨ TƯ: 17/10/2018

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2013 – 2018. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra công tác CCHC và công vụ năm 2018 (Mời thành viên Đoàn kiểm tra và Tổ kiểm tra, Lãnh đạo: Phòng XDCQ&CTTN, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Ban Tôn giáo cùng dự). Điểm tại UBND huyện Long Mỹ.
- 07 giờ 30': Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan trực tiếp công dân.

- 13 giờ 30’: Giám đốc dự họp Ban Cán sự Đảng và tập thể Thường trực UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra công tác CCHC và công vụ năm 2018 (Mời thành viên Đoàn kiểm tra và Tổ kiểm tra, Lãnh đạo: Phòng XDCQ&CTTN, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Ban Tôn giáo cùng dự). Điểm tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- 14 giờ 00: Phân công đồng chí Nguyễn Chí Hòa, Trưởng phòng Phòng CCVC dự lễ bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 20 năm 2018. Điểm tại Hội trường A2 Trường Chính trị tỉnh.

- 19 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Tổng kết Hội thi tuyên truyền cổ động tỉnh Hậu Giang lần thứ XV năm 2018.  Điểm tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang.

THỨ NĂM: 18/10/2018

- 08 giờ 00’: Giám đốc làm việc với UBND huyện Long Mỹ, các Sở, ngành có liên quan và đơn vị tư vấn về việc thành lập Thị trấn Vĩnh Viễn (Phòng XDCQ&CTTN chuẩn bị nội dung và cùng dự. Điểm tại Phòng số 1 Sở Nội vụ.
- 07 giờ 30': Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Sở Tư pháp (Lãnh đạo Phòng CCVC, TCBC&TCPCP chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 09 giờ 00': Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Sở Công Thương (Lãnh đạo Phòng CCVC, TCBC&TCPCP chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.
- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra công tác CCHC và công vụ năm 2018 (Mời thành viên Đoàn kiểm tra và Tổ kiểm tra, Lãnh đạo: Phòng XDCQ&CTTN, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Ban Tôn giáo cùng dự). Điểm tại UBND huyện Châu Thành.
- 13 giờ 30’: Giám đốc dự lễ kỹ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng, Tổ chức xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy (16/10/1948 - 16/10/2018). Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 13 giờ 30': Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (Lãnh đạo Phòng CCVC, TCBC&TCPCP chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.
- 15 giờ 00': Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (Lãnh đạo Phòng CCVC, TCBC&TCPCP chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

THỨ SÁU: 19/10/2018

- 07 giờ 30’: Giám đốcPhó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp trao đổi ý kiến hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (Ban Tôn giáo chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

 - 10 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp xã. Điểm tại Trung tâm GDTX tỉnh (cơ sở 01) Số 50 Nguyễn Thái Học, P1, Tp Vị Thanh.

- 10 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự lễ bế giảng lớp bồi dưỡng Tài chính - Kế toán cấp xã. Điểm tại Chi cục Dân số KHHGĐ tỉnh.
- 13 giờ 30’: Giám đốc và Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp Hội đồng xét chuyển viên chức sang công chức (đ/c Hòa cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 04 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Lễ bế giảng lớp lãnh đạo cấp phòng dành cho viên chức. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 14 giờ 00': Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp đối thoại với ông Nguyễn Văn Xiên (Lãnh đạo: Phòng CCVC, Thanh tra Sở chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.
- 15 giờ 00’: Giám đốc dự buổi họp mặt ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018). Điểm tại UBND Phường Vĩnh Tường, Thị xã Long Mỹ.

THỨ BẢY: 20/10/2018

- Giám đốc và Phó Giám đốc: Phan Hoàng Ngoan, Nguyễn Minh Trí học lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp Sở. Điểm tại Khách sạn Bông Sen.

- Giám đốc trự cơ quan từ 07 giờ 30’ ngày 20/10/2018 đến 07 giờ 30’ ngày 21/10/2018 (đ/c Đội cùng trực) (24 giờ ).

CHỦ NHẬT: 21/10/2018

- Giám đốc và Phó Giám đốc: Phan Hoàng Ngoan, Nguyễn Minh Trí học lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp Sở. Điểm tại Khách sạn Bông Sen.

- Phó Giám đốc Võ Thành Chính trự cơ quan từ 07 giờ 30’ ngày 21/10/2018 đến 07 giờ 30’ ngày 22/10/2018 (đ/c Dũng cùng trực) (24 giờ)./.

Lịch làm việc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

02/2020/TT-BNV

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV

Lượt xem:257 | lượt tải:112

253/TB-VPCP

Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai

Lượt xem:372 | lượt tải:177

0 6 / 2 018/TT-BNV

THÔNG TƯ

Lượt xem:468 | lượt tải:209

82/2018/NĐ-CP

Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Lượt xem:499 | lượt tải:192

72/2018/NĐ-CP

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lượt xem:520 | lượt tải:242

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:535 | lượt tải:348

03/2018/TT-BNV

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Lượt xem:709 | lượt tải:278

46/QĐ-BNV

Quyết định

Lượt xem:610 | lượt tải:230

50/2017/QĐ-TTg

Quyết định

Lượt xem:627 | lượt tải:234

123/2017/NĐ-CP

Nghị định

Lượt xem:599 | lượt tải:202
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập9
Máy chủ tìm kiếm3
Khách viếng thăm6
Hôm nay181
Tháng hiện tại23,632
Tổng lượt truy cập926,457
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây