Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc SNV tỉnh Hậu Giang từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/07/2018 (Điều chỉnh lần 3)

Thứ sáu - 13/07/2018 16:31
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc SNV tỉnh Hậu Giang từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/07/2018 (Điều chỉnh bổ sung lần 4)

Lịch tuần thay giấy mời

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 16/7/2018 – 20/7/2018)

 

THỨ HAI: 16/7/2018

- 07 giờ 30’: Giám đốc dự họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và tập thể thường trực UBND tỉnh. Điểm tại Phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phân công Đ/c Phạm Bách Thắng, Trưởng phòng Phòng TC,BC & TCPCP dự làm việc với Đoàn Kiểm tra 722 của Ban Bí thư. Điểm tại Phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

­ - 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự thông qua Biên bản thanh tra, kiểm tra công tác thi đua – khen thưởng tại Thị xã Long Mỹ (Mời thành viên Đoàn Thanh tra cùng dự).

- 13 giờ 30’: Giám đốc và Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự buổi làm việc của Đoàn kiểm tra 722 của Ban Bí thư với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (Đ/c Hòa và Đ/c Thắng cùng dự và chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự họp về việc đề xuất tham gia nội dung các chuyên đề báo cáo và đề xuất tôn vinh Doanh nhân, doanh nghiệp Khu vực ĐBSCL năm 2018. Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư.

THỨ BA: 17/7/2018

- 07 giờ 30’: Giám đốc dự Hội nghị thảo luận, đóng góp các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí đi công tác tại Tiền Giang để chuẩn bị Hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2018 Cụm Thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ (Đ/c Chí Hùng cùng đi) (cả ngày).

- 07 giờ 30’: Phân công Đ/c Phạm Bách Thắng, Trưởng phòng Phòng TC,BC & TCPCP dự buổi làm việc của Đoàn kiểm tra 722 của Ban Bí thư với Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh. Điểm tại Phòng họp Thành ủy Vị Thanh.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội thảo Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã từ nay đến năm 2021 (Đ/c Hoàng Minh cùng dự). Điểm tại Hội trường Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. HCM.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự tiếp công dân định kỳ và họp Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố Vị Thanh (Đ/c Thức cùng dự). Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phân công Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó Chánh Văn phòng dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2018. Điểm tại Phòng họp trực tuyến Cục Thi hành án dân sự tỉnh -  số 17 đường Võ Văn Kiệt, khu vực 3, phường V, TP. Vị Thanh.

THỨ TƯ: 18/7/2018

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp Ban chấp hành Tỉnh hội Hội Nạn nhân CĐDC/DIOXIN về sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2018, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 và bầu đại biểu dự Đại hội Trung ương Hội Nạn nhân CĐDC/DIOXIN Việt Nam lần thứ IV (2018-2023). Điểm tại Hội trường Sở LĐTB&XH tỉnh Hậu Giang.

- 07 giờ 30’: Phân công Đ/c Nguyễn Chí Hòa, Trưởng phòng Phòng CC,VC dự buổi làm việc của Đoàn kiểm tra 722 của Ban Bí thư với Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp. Điểm tại Trụ sở Huyện ủy Phụng Hiệp.

- 08 giờ 00’: Giám đốc và Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp về việc chuẩn bị kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ năm 2018 (Phòng CCHC chuẩn bị nội dung và cùng dự, Mời thành viên Đoàn Kiểm tra và Tổ Kiểm tra đột xuất công tác CCHC và công vụ năm 2018 cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 08 giờ 00’: Phân công Đ/c Đào Hoàng Minh dự cuộc họp lấy ý kiến tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ huyện Châu Thành A hoàn thành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 2018-2020. Điểm tại Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phân công Đ/c Nguyễn Chí Hòa, Trưởng phòng Phòng CC,VC dự buổi làm việc của Đoàn kiểm tra 722 của Ban Bí thư với Đảng ủy, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo. Điểm tại Phòng họp Sở Giáo dục và Đào tạo.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp triển khai văn bản UBND tỉnh và xin ý kiến dự thảo chấm điểm chỉ số CCHC năm 2018 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Phòng CCHC chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 15 giờ 00’: Phân công Đ/c Nguyễn Chí Hòa, Trưởng phòng Phòng CC,VC dự buổi làm việc của Đoàn kiểm tra 722 của Ban Bí thư với Đảng ủy, lãnh đạo Sở Y tế. Điểm tại Phòng họp Sở Y tế.

THỨ NĂM: 19/7/2018

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự báo cáo bài cho lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 4. Điểm tại huyện Long Mỹ.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự làm việc về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (Đ/c Thức cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 3 Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).

- 07 giờ 30’: Phân công Đ/c Nguyễn Chí Hòa, Trưởng phòng Phòng CC,VC dự buổi làm việc của Đoàn kiểm tra 722 của Ban Bí thư với Đảng ủy, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Điểm tại Phòng họp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- 09 giờ 30’: Phân công Đ/c Nguyễn Chí Hòa, Trưởng phòng Phòng CC,VC dự buổi làm việc của Đoàn kiểm tra 722 của Ban Bí thư với Đảng ủy, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT. Điểm tại Phòng họp Sở Nông nghiệp và PTNT.

- 10 giờ 00’: Giám đốc dự làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Nội vụ về công tác đào tạo, bồi dưỡng (Lãnh đạo Văn phòng và Lãnh đạo Phòng CC,VC chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30’: Giám đốc và các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: 20/7/2018

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2018 công tác văn thư, lưu trữ và triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2018. Điểm tại Phòng họp Chi cục Văn thư – Lưu trữ.

- 08 giờ 00’: Giám đốc và Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với lãnh đạo Sở Giao thông vận tải về công tác tổ chức biên chế (Đ/c Hòa, Đ/c Thắng cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.
- 10 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự công bố Quyết định điều động cán bộ (đ/c Ngọc Yến, Thắng cùng dự). Điểm tại Ban Tôn giáo.

- 13 giờ 30’: Giám đốc dự Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Điểm tại Phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 14 giờ 00’: Giám đốc Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự cuộc họp góp ý hướng dẫn giải quyết chế độ thôi việc, nghỉ việc đối với những người hoạt động không chuyên trách, lực lượng Dân quân tự vệ, Công an viên ở xã, phường, thị trấn và các chức danh ở ấp, khu vực (Phòng XDCQ&CTTN chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.
THỨ BẢY: 21/7/2018
- 07 giờ 30’: Giám đốc dự khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên dành cho viên chức. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.
 - 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên dành cho viên chức. Điểm tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Tp. Vị Thanh./.


Lich lam viec

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

02/2020/TT-BNV

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV

Lượt xem:257 | lượt tải:112

253/TB-VPCP

Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai

Lượt xem:372 | lượt tải:177

0 6 / 2 018/TT-BNV

THÔNG TƯ

Lượt xem:468 | lượt tải:209

82/2018/NĐ-CP

Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Lượt xem:499 | lượt tải:192

72/2018/NĐ-CP

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lượt xem:520 | lượt tải:242

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:535 | lượt tải:348

03/2018/TT-BNV

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Lượt xem:709 | lượt tải:278

46/QĐ-BNV

Quyết định

Lượt xem:610 | lượt tải:230

50/2017/QĐ-TTg

Quyết định

Lượt xem:627 | lượt tải:234

123/2017/NĐ-CP

Nghị định

Lượt xem:599 | lượt tải:202
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập7
Máy chủ tìm kiếm1
Khách viếng thăm6
Hôm nay162
Tháng hiện tại23,613
Tổng lượt truy cập926,438
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây