Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc SNV tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/8/2018 đến ngày 26/8/2018 (Điều chỉnh lần 4)

Thứ sáu - 17/08/2018 15:29
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc SNV tỉnh Hậu Giang từ ngày 20/8/2018 đến ngày 26/8/2018 (Điều chỉnh lần 4)

Lịch tuần thay giấy mời

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 20/8/2018 – 26/8/2018)

 

THỨ HAI: 20/8/2018

- 09 giờ 30’: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Ban Giám đốc (Lãnh đạo Văn phòng, Chủ tịch BCH Công đoàn Sở và Bí thư Chi đoàn Sở cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

 - 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp với Lãnh đạo Sở Công thương về việc bàn giao Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công thương về Tổng cục Quản lý thị trường (Đ/c Hòa và Đ/c Thắng cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 14 giờ 00’: Giám đốc và Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự làm việc với Chi cục Văn thư - Lưu trữ và Trung tâm Lưu trữ Lịch sử (Mời tất cả công chức, viên chức thuộc Chi cục và Trung tâm cùng dự). Điểm tại Phòng họp Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

THỨ BA: 21/8/2018

- 07 giờ 00’: Phân công Đ/c Nguyễn Trọng Phúc, Trưởng phòng Phòng CCHC dự Hội thi “Tìm hiểu về công tác dân vận chính quyền, cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” năm 2018. Điểm tại Trung tâm Văn hóa thị xã Long Mỹ (cả ngày).

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp thông qua phương án thiết kế xây dựng, quy mô dự án công trình Trung tâm Hành chính công tỉnh. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí họp về công tác chuẩn bị kỷ niệm ngày thành lập Ngành Tổ chức Nhà nước (Mời Trưởng, Phó các phòng, ban, Chi cục thuộc và trực thuộc Sở cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 08 giờ 00’: Phân công Đ/c Nguyễn Chí Hòa, Trưởng phòng phòng CC,VC dự họp về việc phối hợp tổ chức đặt các lớp đào tạo sau đại học trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Phòng họp số 2 Sở Giáo dục và Đào tạo.

- 14 giờ 00’: Giám đốc dự họp với Sở Xây dựng về việc phát sinh số lượng gói thầu thi công số 1 Công trình Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Hậu Giang (Lãnh đạo Văn phòng cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự công bố Quyết định thanh tra theo Quyết định số 402/QĐ-SNV ngày 08/8/2018 (Mời thành viên Đoàn Thanh tra cùng dự). Điểm tại UBND huyện Phụng Hiệp.

THỨ TƯ: 22/8/2018

- 07 giờ 30’: Giám đốc dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày) (theo lịch Tỉnh ủy).

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội thi tìm hiểu về công tác Dân vận chính quyền và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, tuyên truyền về cải cách hành chính và học tập làm theo Bác năm 2018 (Đ/c Trọng Phúc cùng dự). Điểm tại Hội trường Huyện ủy Châu Thành.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí kiểm tra mô hình gương điển hình tiên tiến trong thi đua – khen thưởng. Điểm tại huyện Châu Thành A.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Lễ Khánh thành Long Hòa Tự. Điểm tại Văn phòng Ban Đại Diện tỉnh, ấp 2, Thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

- 08 giờ 00’: Phân công Đ/c Võ Văn Te dự Tọa đàm “Tình hình thực hiện Luật Thanh niên năm 2005 và những kiến nghị cho Luật Thanh niên (sửa đổi). Điểm tại Khách sạn Palace, số 01 Nguyễn Trãi, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính báo cáo bài lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên đối tượng 4. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- 15 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự làm việc với lãnh đạo Chi cục Văn thư Lưu trữ và Trung tâm Lưu trữ lịch sử (Đ/c Đội cùng dự) (làm việc nội bộ). Điểm tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ.

THỨ NĂM: 23/8/2018

- 07 giờ 30’: Giám đốc dự buổi giám sát đối với Đảng bộ Sở Y tế về việc triển khai, thực hiện và quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (theo Quyết định số 1285-QĐ/TU ngày 30/7/2018). Điểm tại Sở Y tế.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính, dân vận chính quyền và quy chế dân chủ cơ sở huyện Vị Thủy năm 2018 (Đ/c Trọng Phúc cùng dự). Điểm tại Hội trường lớn huyện Vị Thủy.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị triển khai các văn bản Luật: Luật Quy hoạch, Luật Lâm nghiệp và Luật Thủy sản (Đ/c Ngọc Yến cùng dự). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp với Lãnh đạo Thành phố Vị Thanh và các ngành về tình hình quản lý bộ máy, biên chế Nhà Thiếu nhi thành phố Vị Thanh (Phòng TC,BC & TCPCP chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30’: Phân công Đ/c Đào Hoàng Minh, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN dự tập huấn viết tin, bài tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới năm 2018. Điểm tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh  Hậu Giang (cả ngày).

- 08 giờ 00’: Phân công Đ/c Nguyễn Văn Đội, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ dự họp về việc thống nhất số lượng thiết bị văn phòng để cung cấp lắp đặt cho các Hội thuộc dự án: Trụ sở làm việc các Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh. Điểm tại Phòng họp số 6, lầu 3, UBND tỉnh Hậu Giang.

- 09 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp với Sở Y tế về giải quyết bồi hoàn kinh phí thu hút nhân lực đối với các trường hợp viên chức nghỉ việc, chuyển công tác (Phòng CC, VC chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30’: Giám đốc dự buổi giám sát đối với Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh về việc triển khai, thực hiện và quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (theo Quyết định số 1286-QĐ/TU ngày 30/7/2018). Điểm tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp với Lãnh đạo Sở Y tế trao đổi về nội dung Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW (Phòng TC,BC & TCPCP chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 2 Sở Nội vụ.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp với các sở, ngành về việc thu hồi kinh phí Đề án 160 đối với các trường hợp không thực hiện đúng quy định về đào tạo, bồi dưỡng (Phòng CCVC chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí đi kiểm tra Kế hoạch phát động thi đua kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh tại huyện Long Mỹ. Điểm tại huyện Long Mỹ.

- 16 giờ 00’: Giám đốc dự Lễ Khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh.

THỨ SÁU: 24/8/2018

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp với các sở, ngành giải quyết vướng mắc trong chính sách thu hút nguồn nhân lực (Phòng CCVC chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị Báo cáo viên tháng 8/2018. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh  ủy.

- 13 giờ 30’: Giám đốc dự họp rà soát tiến độ thực hiện các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Tỉnh và nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ dâng hương viếng Bác nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2018). Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự công bố Quyết định về công tác cán bộ (Lãnh đạo Phòng CC, VC chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự với Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường về việc cấp thẻ kiểm tra cho các thành viên Đội liên ngành kiểm tra về bảo vệ môi trường (Đ/c Bách Thắng cùng dự). Điểm tại Phòng họp Chi cục Bảo vệ môi trường, số 19 đường Võ Văn Kiệt, phường 5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang.

THỨ BẢY: 25/8/2018

- 07 giờ 00’: Giám đốc trực Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang. Điểm tại UBND tỉnh Hậu Giang.

- 07 giờ 00’: Phân công Đ/c Trần Khánh Tòng, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến và Đ/c Nguyễn Quốc Dũng trực cơ quan.

- 13 giờ 00’: Giám đốc trực Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang. Điểm tại UBND tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 00’: Phân công Đ/c Trần Khánh Tòng, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến và Đ/c Nguyễn Quốc Dũng trực cơ quan.

CHỦ NHẬT: 26/8/2018

- 07 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Buổi họp mặt kỷ niệm 73 năm ngày thành lập ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2018) và 15 năm thành lập Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang (Mời tất cả công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở cùng dự và thực hiện theo các Kế hoạch phân công nhiệm vụ). Điểm tại Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang. (Trang phục: Buổi sáng: đồng phục cơ quan - Nam mặc áo sơ mi, thắt cà vạt; Nữ mặc áo dài (trừ thành viên đội bóng đá); Buổi chiều sau khi kết thúc buổi họp mặt: trang phục tự do, lịch sự và trang nhã).

- 07 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến và Đ/c Đoàn Thị Hồng Trân trực cơ quan.

- 09 giờ 00’: Phân công Đ/c Lê Thanh Mận, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo dự Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 khóa 84 năm 2018. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- 13 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính, Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến và Đ/c Đoàn Thị Hồng Trân trực cơ quan./.


Lich lam viec

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

02/2020/TT-BNV

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV

Lượt xem:257 | lượt tải:112

253/TB-VPCP

Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai

Lượt xem:372 | lượt tải:177

0 6 / 2 018/TT-BNV

THÔNG TƯ

Lượt xem:468 | lượt tải:209

82/2018/NĐ-CP

Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Lượt xem:499 | lượt tải:192

72/2018/NĐ-CP

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lượt xem:520 | lượt tải:242

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:535 | lượt tải:348

03/2018/TT-BNV

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Lượt xem:709 | lượt tải:278

46/QĐ-BNV

Quyết định

Lượt xem:610 | lượt tải:230

50/2017/QĐ-TTg

Quyết định

Lượt xem:627 | lượt tải:234

123/2017/NĐ-CP

Nghị định

Lượt xem:599 | lượt tải:202
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập11
Máy chủ tìm kiếm1
Khách viếng thăm10
Hôm nay314
Tháng hiện tại23,765
Tổng lượt truy cập926,590
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây