Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc SNV tỉnh Hậu Giang từ ngày 23/07/2018 đến ngày 27/07/2018 (Điều chỉnh lần 4)

Thứ sáu - 20/07/2018 16:58
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc SNV tỉnh Hậu Giang từ ngày 23/07/2018 đến ngày 27/07/2018 (Điều chỉnh lần 4)

Lịch tuần thay giấy mời

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 23/7/2018 – 27/7/2018)

 

THỨ HAI: 23/7/2018

- 07 giờ 30’: Giám đốc dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại Phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị triển khai học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) (Mời Trưởng các Phòng, Ban, Chi cục thuộc và trực thuộc Sở cùng dự). Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2018 cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự tiếp và làm việc với Đoàn công tác Tỉnh ủy Hà Nam. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phân công Đ/c Nguyễn Trọng Phúc, Trưởng phòng Phòng CCHC tham dự Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Điểm tại UBND thị xã Long Mỹ.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí báo cáo Thường trực UBND tỉnh về công tác chuẩn bị Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2018 cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ. Điểm tại Văn phòng UBND tỉnh.

THỨ BA: 24/7/2018

- 06 giờ 30’: Giám đốc dự Lễ phát động “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” năm 2018. Điểm tại công viên Xà No, thành phố Vị Thanh.

- 07 giờ 30’: Giám đốc dự công bố các Quyết định về công tác cán bộ (Phòng CCVC chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phân công Lãnh đạo Ban Tôn giáo dự Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng Kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, tôn giáo, nhà tu hành năm 2018. Điểm tại Hội trường A2, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự tiếp các Đoàn đến dự Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2018 cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự triển khai Kế hoạch số 2969/KH-UBND ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang về khảo sát đánh giá, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2018-2020 (Phòng CCHC chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30’: Phân công Đ/c Nguyễn Trọng Phúc, Trưởng phòng Phòng CCHC tham dự Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Điểm tại UBND huyện Vị Thủy.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự họp Thường trực Cụm Thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ. Điểm tại Phòng họp Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự báo cáo chuyên đề Cải cách hành chính. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp kiểm tra hiện trạng xe ô tô 95A-000.79 của Sở Nội vụ đề nghị thanh lý (Đ/c Ngọc Yến cùng dự). Điểm tại Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang.

THỨ TƯ: 25/7/2018

- 07 giờ 30’: Giám đốc và Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2018 cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ (Ban Thi đua – Khen thưởng chuẩn bị nội dung). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị sơ kết các Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vị Thủy lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015-2020). Điểm tại Hội trường lớn Huyện ủy.

- 07 giờ 30’: Phân công Đ/c Nguyễn Trọng Phúc, Trưởng phòng Phòng CCHC tham dự Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

- 13 giờ 00’: Phân công Đ/c Đào Hoàng Minh, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN dự họp với các ngành có liên quan về trường hợp của cán bộ, công chức xã Tân Bình. Điểm tại Phòng Nội vụ huyện Phụng Hiệp.

- 13 giờ 30’: Phân công Đ/c Nguyễn Trọng Phúc, Trưởng phòng Phòng CCHC tham dự Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính họp giải quyết các vướng mắc trong công tác giải quyết chính sách thu hút nguồn nhân lực (Phòng CCVC chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 14 giờ 30’: Giám đốc dự họp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Điểm tại Phòng họp Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua 6 tháng cuối năm 2018 của Khối Tham mưu tổng hợp (Đ/c Ngọc Yến cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Tài chính.

- 14 giờ 00’: Phân công Lãnh đạo Phòng CC,VC dự xét tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính khóa 92. Điểm tại Phòng họp số 1 Trường Chính trị tỉnh.

THỨ NĂM: 26/7/2018

- 07 giờ 30’: Giám đốc dự làm việc với Ban Giám đốc Sở Tư pháp, các Trưởng, Phó Trưởng phòng, các đơn vị trực thuộc về tình hình hoạt động, công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2018. Điểm tại Phòng họp Sở Tư pháp.

- 08 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp góp ý Đề án thực hiện thí điểm hợp nhất 03 văn phòng (Đ/c Hòa cùng dự). Điểm tại Phòng họp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30’: Phân công Đ/c Phạm Vương Huyền, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng dự Hội nghị tuyên dương thành tích Người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2017. Điểm tại Hội trường lớn Cục Thuế tỉnh.

- 14 giờ 00’: Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 15 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự làm việc với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (Lãnh đạo Văn phòng và Phòng CCVC cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 19 giờ 00’: Giám đốc dự Chương trình văn nghệ “Mẹ và quê hương” tri ân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.

THỨ SÁU: 27/7/2018

- 06 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Điểm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

- 08 giờ 00’: Giám đốc đi thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Điểm tại UBND xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính đi thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Điểm tại UBND thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí đi thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đông Phước A, huyện Châu Thành.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan đi thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Điểm tại UBND xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ.

- 08 giờ 00’: Phân công Đ/c Nguyễn Thành Trí Thức, Chánh Thanh tra dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, bàn một số nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 ngành Thanh tra. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Giám đốc dự công bố Quyết định về công tác cán bộ (Đ/c Hòa cùng dự). Điểm tại Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Hậu Giang./.

Lich lam viec

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

02/2020/TT-BNV

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV

Lượt xem:257 | lượt tải:112

253/TB-VPCP

Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai

Lượt xem:372 | lượt tải:177

0 6 / 2 018/TT-BNV

THÔNG TƯ

Lượt xem:468 | lượt tải:209

82/2018/NĐ-CP

Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Lượt xem:499 | lượt tải:192

72/2018/NĐ-CP

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lượt xem:520 | lượt tải:242

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:535 | lượt tải:348

03/2018/TT-BNV

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Lượt xem:709 | lượt tải:278

46/QĐ-BNV

Quyết định

Lượt xem:610 | lượt tải:230

50/2017/QĐ-TTg

Quyết định

Lượt xem:627 | lượt tải:234

123/2017/NĐ-CP

Nghị định

Lượt xem:599 | lượt tải:202
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập9
Hôm nay285
Tháng hiện tại23,736
Tổng lượt truy cập926,561
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây