Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc SNV tỉnh Hậu Giang từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018 (Bổ sung lần 04)

Thứ sáu - 26/10/2018 16:21
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc SNV tỉnh Hậu Giang từ ngày 29/10/2018 đến ngày 04/11/2018 (Bổ sung lần 05)

Lịch tuần thay giấy mời


LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 29/10/2018 – 04/11/2018)

THỨ HAI: 29/10/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc dự họp tất toán các dự án trên địa bàn tỉnh (Đ/c Đội cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh niên năm 2018. Điểm tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang.

- 09 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Sở Y tế về nội dung Đề án số 18 –NQ/TW, 19 –NQ/TW (Lãnh đạo: Phòng TCBC&TCPCP, Phòng CCVC cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30: Giám đốc dự Hội nghị sơ kết công tác tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh. Điểm tại Phòng họp số 01 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp giao ban tháng 10 với Ban Tổ chức Trung ương. Điểm tại Phòng họp trực tuyến Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về nội dung Đề án số 18 –NQ/TW, 19 –NQ/TW (Lãnh đạo: Phòng TCBC&TCPCP, Phòng CCVC cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

THỨ BA: 30/10/2018
- 08 giờ 00: Giám đốc
 dự và làm việc tại Bộ Nội vụ (Đ/c Hòa cùng dự).

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí đi công tác thành phố Hồ Chí Minh trình khen cao ngành Giáo dục năm học 2017 - 2018 (Đ/c Huyền, Đ/c Trang cùng dự). Điểm tại TP. HCM (02 ngày).

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về nội dung Đề án số 18 –NQ/TW, 19 –NQ/TW (Lãnh đạo: Phòng TCBC&TCPCP, Phòng CCVC cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.
- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự và làm việc với Thị ủy Long Mỹ. Điểm tại thị ủy Long Mỹ.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh về nội dung Đề án số 18 –NQ/TW, 19 –NQ/TW (Lãnh đạo: Phòng TCBC&TCPCP, Phòng CCVC cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 15 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với 03 đơn vị: Thành phố Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ về nội dung Đề án số 18 –NQ/TW, 19 –NQ/TW (Lãnh đạo: Phòng TCBC&TCPCP, Phòng CCVC cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

THỨ TƯ: 31/10/2018

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính báo cáo chuyên đề về CCHC lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên chính năm 2018 (lớp 2). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 11 năm 2018 (Đ/c Chinh cùng dự). Điểm tại Phòng Khánh tiết, Văn phòng HĐND tỉnh.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Sở Giao thông vận tải về nội dung Đề án số 18 –NQ/TW, 19 –NQ/TW (Lãnh đạo: Phòng TCBC&TCPCP, Phòng CCVC cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên chính năm 2018 (lớp 1). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 15 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Sở Xây dựng về nội dung Đề án số 18 –NQ/TW, 19 –NQ/TW (Lãnh đạo: Phòng TCBC&TCPCP, Phòng CCVC cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

THỨ NĂM: 01/11/2018

- 07 giờ 30: Giám đốc trực tiếp công dân tại cơ quan.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra cải cách hành chính và công vụ đơn vị thị xã Long Mỹ (Mời thành viên Đoàn kiểm tra, Lãnh đạo: Phòng XDCQ&CTTN, Chi cục Văn Thư - Lưu trữ, Ban Tôn giáo cùng dự). Điểm tại UBND thị xã Long Mỹ.

- 14 giờ 00: Giám đốc họp Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 10 (Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ 3 cùng dự). Điểm tại Phòng họp Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình hoạt động 9 tháng qua và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Điểm tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

THỨ SÁU: 02/11/2018
- 07 giờ 30: Giám đốc
dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Điểm tại Phòng họp số 02 Tỉnh ủy.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2018 trên địa bàn tỉnh (Đ/c Huyền cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.
- 07 giờ 30: Phân công đồng chí Phạm Bách Thắng dự họp Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu. Điểm tại Hội trường Sở Tài chính.
- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp góp ý việc chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công. Điểm tại phòng họp số 4 - UBND tỉnh.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra cải cách hành chính và công vụ đơn vị thị xã Ngã Bảy (Mời thành viên Đoàn kiểm tra, Lãnh đạo: Phòng XDCQ&CTTN, Chi cục Văn Thư - Lưu trữ, Ban Tôn giáo cùng dự). Điểm tại UBND thị xã Ngã Bảy.
- 09 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan
làm việc với Sở Tài chính về nội dung Đề án số 18 –NQ/TW (Lãnh đạo Phòng CCVC cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30: Giám đốc dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh về đóng góp ý kiến hoàn chỉnh Khung kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính làm việc với Phòng Nội vụ huyện Phụng Hiệp (Lãnh đạo các Phòng, Ban, Chi cục thuộc và trực thuộc Sở cùng dự). Điểm tại Phòng Nội vụ huyện Phụng Hiệp.

THỨ BẢY: 03/11/2018

- 14 giờ 00: Giám đốc và Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Phòng TCBC&TCPCP. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- Phân công đồng chí Phạm Bách Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ trực an ninh trật tự cơ quan từ 07 giờ 30’ ngày 03/11/2018 đến 07 giờ 30’ ngày 04/11/2018 (24 giờ).

CHỦ NHẬT: 04/11/2018
 Phân công đồng chí Trần Khánh Tòng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ trực an ninh trật tự cơ quan từ 07 giờ 30’ ngày 04/11/2018 đến 07 giờ 30’ ngày 05/11/2018 (24 giờ)./.
Lịch
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

02/2020/TT-BNV

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV

Lượt xem:256 | lượt tải:111

253/TB-VPCP

Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai

Lượt xem:372 | lượt tải:176

0 6 / 2 018/TT-BNV

THÔNG TƯ

Lượt xem:466 | lượt tải:209

82/2018/NĐ-CP

Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Lượt xem:498 | lượt tải:191

72/2018/NĐ-CP

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lượt xem:519 | lượt tải:242

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:535 | lượt tải:347

03/2018/TT-BNV

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Lượt xem:707 | lượt tải:277

46/QĐ-BNV

Quyết định

Lượt xem:609 | lượt tải:230

50/2017/QĐ-TTg

Quyết định

Lượt xem:627 | lượt tải:233

123/2017/NĐ-CP

Nghị định

Lượt xem:599 | lượt tải:202
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập9
Máy chủ tìm kiếm1
Khách viếng thăm8
Hôm nay2,048
Tháng hiện tại22,175
Tổng lượt truy cập925,000
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây