Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc SNV tỉnh Hậu Giang từ ngày 30/07/2018 đến ngày 03/08/2018 (Điều chỉnh lần 3)

Thứ sáu - 27/07/2018 16:38
Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc SNV tỉnh Hậu Giang từ ngày 30/07/2018 đến ngày 03/08/2018 (Điều chỉnh lần 03)

Lịch tuần thay giấy mời

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 30/7/2018 – 03/8/2018)

 

THỨ HAI: 30/7/2018

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Điểm tại Hội trường Khách sạn Thanh Hương, số 45-47 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 1, TP. Vị Thanh.

- Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí nghỉ phép năm.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp thống nhất xây dựng Đề án “Văn phòng chung các Hội” (Đ/c Thắng, Lãnh đạo Phòng CCHC chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 14 giờ 00’: Giám đốc dự Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 7/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2017 với Ban Tổ chức Trung ương. Điểm tại Phòng họp trực tuyến Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

THỨ BA: 31/7/2018

- 07 giờ 30’: Giám đốc dự họp Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Nội vụ tháng 7/2018 (Mời các đồng chí Ủy viên BCH Đảng ủy Sở, Đ/c Bí thư Chi bộ 3 cùng dự. Tài liệu được đăng trên Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ, mục Văn bản Đảng). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp giải quyết vướng mắc thanh toán chi phí Ban Quản lý dự án phát triển sau thu hoạch và Chế biến gạo tỉnh Hậu Giang phát sinh từ năm 2008 đến nay (Đ/c Hòa cùng dự). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị góp ý xây dựng Đề án “thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung”. Điểm tại Nhà khách Quốc hội, 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP. HCM.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội thảo khoa học cấp tỉnh chủ đề “Công tác quy hoạch đào tạo; quản lý đào tạo và hiệu quả bố trí, sử dụng cán bộ sau đào tạo ở tỉnh Hậu Giang hiện nay” (Phòng CCVC chuẩn bị nội dung tham luận). Điểm tại Hội trường lầu 3, Trường Chính trị tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018 Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố (Đ/c Huyền, Đ/c Chí Hùng cùng dự). Điểm tại Hội trường Thành ủy Vị Thanh.

- 13 giờ 30’: Phân công Đ/c Nguyễn Chí Hòa và Đ/c Đào Hoàng Minh triển khai các văn bản Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) (Mời tất cả đảng viên cùng dự, trừ các đồng chí đã dự lớp do cấp tỉnh và Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tổ chức). Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

THỨ TƯ: 01/8/2018

- 06 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Lễ phát động ra quân thực hiện Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ CSSKSS – KHHGĐ và nâng cao chấp lượng dân số năm 2018. Điểm tại sân UBND xã Vị Tân, TP. Vị Thanh.

- 07 giờ 30’: Giám đốc dự buổi làm việc của Đ/c Bí thư Tỉnh ủy với lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy (làm việc nội bộ, theo lịch Tỉnh ủy).

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Lễ khai giảng lớp Kỹ năng tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động công vụ. Điểm tại Hội trường UBND Thành phố Vị Thanh.

- 10 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự làm việc với trường Đại học Nội vụ Hà Nội cơ sở tại TP. HCM (Lãnh đạo Văn phòng và Phòng CCVC cùng dự). Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30’: Giám đốc dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (mở rộng) kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp triển khai kế hoạch mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 năm 2018. Điểm tại Phòng họp Đảng ủy – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hậu Giang lần thứ X năm 2017. Điểm tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh.

- 16 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Điểm tại Hội trường Khách sạn Thanh Hương, số 45-47 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 1, TP. Vị Thanh.

THỨ NĂM: 02/8/2018

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự sơ kết công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Điểm tại Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018. Điểm tại số 154, đường Võ Văn Kiệt, lầu 2, Ban Tiếp Công dân tỉnh, khu vực 4, phường 5, TP. Vị Thanh.

- 08 giờ 00’: Giám đốc dự họp Chi bộ. Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp góp ý kiến Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Đ/c Thắng cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư.

THỨ SÁU: 03/8/2018

- 08 giờ 00’: Giám đốc và Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự làm việc với Chi cục Văn thư – Lưu trữ và Trung tâm Lưu trữ Lịch sử (Mời tất cả công chức và viên chức Chi cục và Trung tâm cùng dự, Lãnh đạo Văn phòng cùng dự). Điểm tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự buổi kiểm tra của Bộ Tư pháp về tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp năm 2018 (Đ/c Hòa cùng dự). Điểm tại Hội trường Sở Tư pháp.

- 11 giờ 00’: Phân công Đ/c Nguyễn Trọng Phúc, Trưởng phòng CCHC dự Lễ bế giảng lớp Kỹ năng tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động công vụ. Điểm tại Hội trường Khách sạn Thanh Hương, số 45-47 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 1, TP. Vị Thanh

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp góp ý kiến thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hậu Giang (Đ/c Thắng cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư./.


Lich lam viec

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

02/2020/TT-BNV

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV

Lượt xem:257 | lượt tải:112

253/TB-VPCP

Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai

Lượt xem:372 | lượt tải:177

0 6 / 2 018/TT-BNV

THÔNG TƯ

Lượt xem:468 | lượt tải:209

82/2018/NĐ-CP

Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Lượt xem:499 | lượt tải:192

72/2018/NĐ-CP

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lượt xem:520 | lượt tải:242

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:535 | lượt tải:348

03/2018/TT-BNV

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Lượt xem:709 | lượt tải:278

46/QĐ-BNV

Quyết định

Lượt xem:610 | lượt tải:230

50/2017/QĐ-TTg

Quyết định

Lượt xem:627 | lượt tải:234

123/2017/NĐ-CP

Nghị định

Lượt xem:599 | lượt tải:202
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập9
Hôm nay297
Tháng hiện tại23,748
Tổng lượt truy cập926,573
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây