Sở Nội vụ

https://www.sonoivu.haugiang.gov.vn


Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 29/3/2021 đến 02/4/2021 (Điều chỉnh lần 14)

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang từ ngày 29/3/2021 đến 02/4/2021 (Điều chỉnh lần 14)

Lịch tuần thay giấy mời.


LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 29/3/2021 - 02/4/2021)

 

THỨ HAI: 29/3/2021

- 07 giờ 00: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự kiểm tra công tác bầu cử tại thành phố Vị Thanh (Đ/c Phạm Công Sơn, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN cùng dự). Tập trung tại UBND thành phố Vị Thanh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự kiểm tra công tác bầu cử tại thị xã Long Mỹ (Đ/c Phạm Công Sơn, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN cùng dự). Tập trung tại UBND thị xã Long Mỹ.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự lễ Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 117 (K117 – TT1/21), khóa học: 2021 – 2022. Điểm tại Hội trường A2, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

- 14 giờ 00: Phân công đồng chí Nguyễn Trọng Phúc dự họp Hội đồng KH&CN tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN: Đề tài ”Nghiên cứu các giải pháp xây dựng Đảng, Chính quyền trong lòng nhân dân”. Điểm tại Hội trường Sở KH&CN tỉnh Hậu Giang.

THỨ BA: 30/3/2021

- 07 giờ 30: Giám đốc dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 4 mở rộng nhiệm kỳ 2020 – 2025 trực tuyến với các địa phương. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (cả ngày).

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan họp trao đổi việc triển khai thực hiện sáp nhập Thanh tra với Phòng chuyên môn thuộc Sở, ngành (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra công tác bầu cử. Điểm tại xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ.

 

- 07 giờ 30: Phân công Phòng CCHC&VTLT phối hợp trao và treo các bảng tuyên truyền về Tổng đài CCHC và Zalo tiếp nhận, phản ánh về giải quyết TTHC. Điểm tại UBND cấp xã thuộc TP. Vị Thanh (cả ngày).

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra công tác bầu cử. Điểm tại xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ.

- 13 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 31/3/2021

- 06 giờ 00: Giám đốc dự Lễ công bố “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Châu Thành A theo mô hình Trung tâm Phục vụ Hành chính công”. Điểm tại Bưu điện huyện Châu Thành A.

- 08 giờ 00: Giám đốc dự Gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, chuyên gia, nhà khoa học (Lãnh đạo Phòng TCCB, XDCQ&CTTN cùng dự). Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy).

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính tham dự Hội thảo Chuyển đổi số: Chia sẻ và kết nối” (Đ/c Huỳnh Thiên Dương, Chuyên viên Văn phòng cùng dự). Điểm tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30: Phân công Phòng TCCB dự giám sát Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp huyện Châu Thành năm 2020. Điểm tại Hội trường I, UBND huyện Châu Thành.

- 07 giờ 30: Phân công Phòng CCHC&VTLT phối hợp trao và treo các bảng tuyên truyền về Tổng đài CCHC và Zalo tiếp nhận, phản ánh về giải quyết TTHC. Điểm tại UBND cấp xã thuộc huyện Châu Thành A (cả ngày).

- 13 giờ 00: Giám đốc dự Hội nghị sơ kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng quí I, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II/2021. Điểm tại Phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- 13 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự lễ Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 109 (K109 – QS/20), khóa học: 2020 – 2021. Điểm tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang.

THỨ NĂM: 01/4/2021

- 07 giờ 30: Giám đốc dự buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; sau đó thông qua kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển huyện Châu Thành trở thành trung tâm đô thị, công nghiệp của tỉnh. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra công tác bầu cử. Điểm tại xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A.

- 10 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự họp với Học viện Phân viện Quốc gia tại TP.HCM (Phòng TCCB, Văn Phòng chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 1 Sở Nội vụ Hậu Giang.

- 07 giờ 30: Phân công đồng chí Đào Hoàng Minh, Trưởng phòng Phòng TCCB tham gia học tập, trao đổi kinh nghiệm mô hình tổ chức, chuyên môn nghiệp vụ về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Phước. Điểm tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Phước (Thời gian từ 01-02/4/2021)

- 07 giờ 30: Phân công Phòng CCHC&VTLT phối hợp trao và treo các bảng tuyên truyền về Tổng đài CCHC và Zalo tiếp nhận, phản ánh về giải quyết TTHC. Điểm tại UBND cấp xã thuộc thị xã Long Mỹ (cả ngày).

- 13 giờ 00: Giám đốc dự công bố Quyết định về công tác cán bộ (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính kiểm tra công tác bầu cử. Điểm tại xã Trường Long A, huyện Châu Thành A.

- 13 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: 02/4/2021

- 07 giờ 30: Giám đốc dự họp Hội thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 đối với xã Hỏa Tiến, TP.Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp với Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (Theo lịch Tỉnh ủy).

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự lớp Chuyên viên cao cấp (Đồng chí Nguyễn Văn Đội, Chánh Văn phòng cùng dự). Điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen.

- 07 giờ 30: Phân công Phòng CCHC&VTLT phối hợp trao và treo các bảng tuyên truyền về Tổng đài CCHC và Zalo tiếp nhận, phản ánh về giải quyết TTHC. Điểm tại UBND cấp xã thuộc huyện Long Mỹ (cả ngày).

- 13 giờ 30: Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến cấp tỉnh với các địa phương sơ kết công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp (Phòng XDCQ&CTTN chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2021. Điểm tại phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- 15 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên tại thành phố Vị Thanh K44 (Phòng TCCB, Văn phòng chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Hội Trường Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30: Phân công đồng chí Nguyễn Văn Đội, Chánh Văn phòng cùng dự lớp Chuyên viên cao cấp. Điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen.

THỨ BẢY: 03/4/2021

- 07 giờ 30: Giám đốc dự họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua – Khen thưởng, Văn phòng chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 09 giờ 00: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên tại huyện Phụng Hiệp K45 (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và cùng dự). Điểm tại Hội Trường UBND huyện Phụng Hiệp.

- 08 giờ 00: Phân công Phòng CCHC&VTLT dự ra mắt mô hình “Ngày thứ Bảy tư vấn, hỗ trợ giải quyết một số thủ tục hành chính về đất đai” của UBND huyện Châu Thành tại Trụ sở UBND thị trấn Ngã Sáu. Điểm tại Hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu./.

Lịch làm việc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây