Sở Nội vụ

https://www.sonoivu.haugiang.gov.vn


Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc SNV tỉnh Hậu Giang từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018 (Điều chỉnh, bổ sung lần 08)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc SNV tỉnh Hậu Giang từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018 (Điều chỉnh, bổ sung lần 09)

Lịch tuần thay giấy mời

 

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 01/10/2018 – 07/10/2018)

THỨ HAI: 01/10/2018

- 06 giờ 45: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự chào cờ (Mời tất cả công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở cùng dự) Nam mặc áo sơ mi xanh, Nữ mặc áo dài hồng. Điểm tại Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Khai giảng lớp bồi dưỡng Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam cấp xã (Lãnh đạo Văn phòng, Phòng CCVC, Phòng XDCQ&CTTN cùng dự). Điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Khai giảng lớp bồi dưỡng công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã (Lãnh đạo Văn phòng, Phòng CCVC, Phòng XDCQ&CTTN cùng dự). Điểm tại Hội trường Trung tâm GDTX tỉnh (cơ sở 01) Số 50 Nguyễn Thái Học, P1, Tp Vị Thanh.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự buổi làm việc với Hội CCB tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy). Điểm tại Phòng họp số 03 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’: Giám đốc dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Điểm tại UBND huyện Phụng Hiệp.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự họp rà soát tiến độ thực hiện các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 15 năm thành lập Tỉnh. Điểm tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác xây dựng Đảng tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018. Điểm tại Phòng họp trực tuyến Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
- 15 giờ 00: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Bế giảng lớp Cao cấp Chính trị. Điểm tại học viện Chính trị khu vực IV.

THỨ BA: 02/10/2018

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình số 02/CTr-UBND và số 03/CTr-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh về xây dựng thành phố Vị Thanh đạt tiêu chuẩn đô thị loại II và thị xã Long Mỹ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III đến năm 2020. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí đi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND xã Trường Long A, huyện Châu Thành A.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan đi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ.

- 07 giờ 30’: Phân Công đ/c Nguyễn Trọng Phúc, Trưởng phòng Phòng CCHC đi kiểm tra công tác cải cách hành chính. Điểm tại UBND huyện Vị Thủy.
- 14 giờ 00’: Giám đốc họp BCH Đảng ủy Sơ kết công tác quý III, triển khai chương trình công tác quý IV (mời các đ/c UV.BCH Đảng ủy; Bí thư; Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở cùng dự) tài liệu được đăng trên Công thông tin sở, Mục văn bản Đảng. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ

- 14 giờ 00’: Phân công đ/c Lê Thanh Mận, Phó trưởng ban Ban Tôn giáo đi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A.

- 14 giờ 00’: Phân công đ/c Nguyễn Văn Minh, Phó Chi cục Trưởng CCVT-LT đi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại Hội trường Trung tâm học tập cộng đồng xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ.

THỨ TƯ: 03/10/2018

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị trực tuyến về ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (đ/c: Nguyễn Trọng Phúc, Dũng cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 UBND tỉnh.
- 08 giờ 30’: Giám đốc và Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan làm việc với Phòng TCBC&TCPCP, Phòng CCVC (Phòng TCBC&TCPCP, Phòng CCVC, Văn phòng chuẩn bị nội dung). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 08 giờ 00’: Phân Công đ/c Trần Khánh Tòng, Trưởng ban Ban Tôn giáo đi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND xã Vị Bình, huyện Vị Thủy.

- 08 giờ 00’: Phân công đồng chí Phạm Công Sơn, Phó trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN đi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND xã Long Bình, TX Long Mỹ.
- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Hội nghị tổng kết 20 năm công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Điểm tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo.
- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự họp Chi bộ 4. Điểm tại Ban Thi đua - Khen thưởng.

- 14 giờ 00’: Giám đốc dự họp BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Điểm tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan đi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị TX Long Mỹ.
- 14 giờ
00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính, họp chi bộ 01. Điểm tại phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 14 giờ 00’: Phân Công đ/c Trần Khánh Tòng ,Trưởng ban Ban Tôn giáo đi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND huyện Vị Thủy.

THỨ NĂM: 04/10/2018
- 08 giờ 00’: Giám đốc họp chi bộ 5. Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.
- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan, họp chi bộ 02. Điểm tại phòng Công chức, viên chức.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính đi kiểm tra công tác cải cách hành chính. Điểm tại UBND Tp Vị Thanh.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí đi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành.

- 08 giờ 00’: Phân Công đ/c Đào Hoàng Minh, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN đi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại Hội trường Nhà văn hóa trị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp.

- 09 giờ 30’: Phân Công đ/c Nguyễn Chí Hòa, Trưởng phòng Công chức, viên chức dự Lễ khởi công Công trình trụ sở ViettinBank Chi nhánh tỉnh Hậu Giang. Điểm tại đường 3/2, phường 5, Tp Vị Thanh.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính đi kiểm tra công tác cải cách hành chính. Điểm tại Sở NN&PTNT.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí đi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại Hội trường UBND xã Phú Hữu, huyện Châu Thành.

- 14 giờ 00’: Phân Công đ/c Đào Hoàng Minh, Trưởng phòng Phòng XDCQ&CTTN đi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại UBND xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp.

THỨ SÁU: 05/10/2018

- 07 giờ 30’: Giám đốc dự Hội nghị sơ kết công tác Quý III và triển khai Chương trình công tác Quý IV của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Điểm tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

- 08 giờ 00’: Phân công đ/c Lê Thanh Mận Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo đi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại Trung tâm Hội nghị TX Ngã Bảy.

- 08 giờ 00’: Phân công đ/c Trần Khánh Tòng Trưởng ban Ban Tôn giáo đi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Điểm tại Hội UBND xã Hỏa Tiến, Tp Vị Thanh.

- 08 giờ 00’: Phân công đ/c Nguyễn Chí Hòa, Trưởng phòng Phòng CCVC dự xét tuyển sinh lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 96 (2018 - 2019). Điểm tại Trường Chính trị tỉnh.

- 09 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Lễ Bàn giao Chi cục Quản lý thị trường ở địa phương về Bộ Công Thương (đ/c Bách Thắng cùng đi). Điểm tại Hội trường Thống Nhất, Văn phòng Chính phủ, số 108 Nguyễn Du, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- 10 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Bế giảng lớp bồi dưỡng công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã. Điểm tại Hội trường Trung tâm GDTX tỉnh (cơ sở 01) Số 50 Nguyễn Thái Học, P1, Tp Vị Thanh.

- 10 giờ 00’: Phó Giám đốc Phan Hoàng Ngoan dự Bế giảng lớp bồi dưỡng Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam cấp xã. Điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen.

- 13 giờ 30: Giám đốc làm việc với phường Trà Lồng (đ/c Toàn cùng dự). Điểm tại UBND phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ.

- 13 giờ 30: Phân công đ/c Nguyễn Trọng Phúc Trưởng phòng Phòng CCHC dự Hội nghị chuyên đề về công tác CCHC năm 2018. Điểm tại Hội trường UBND huyện Phụng Hiệp.

- 14 giờ 00’: Phân công đ/c Nguyễn Chí Hòa dự bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 19 năm 2018. Điểm tại Hội trường A2 Trường Chính trị tỉnh.
- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí làm việc với Lãnh đạo CCVT-LT và Lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ lịch sử (Mời Kế toán CCVT-LT và Kế toán TT LTLS cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

THỨ BẢY: 06/10/2018

- Giám đốc và Phó Giám đốc:  Nguyễn Minh Trí, Phan Hoàng Ngoan đi học lớp Lãnh đạo cấp Sở. Điểm tại Khách sạn Bông Sen. 

- Phân công Đ/c Phạm Bách Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Nội vụ, Trưởng phòng TCBC & TCPCP trực cơ quan (cả ngày). 

CHỦ NHẬT: 07/10/2018

- Giám đốc và Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Trí, Phan Hoàng Ngoan đi học lớp Lãnh đạo cấp Sở. Điểm tại Khách sạn Bông Sen.

- Phân công Đ/c Nguyễn Văn Đội, Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ trực cơ quan (cả ngày)./.


Lịch làm việc
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây