Sở Nội vụ

https://www.sonoivu.haugiang.gov.vn


Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc SNV tỉnh Hậu Giang từ ngày 14/8/2017 đến ngày 18/8/2017

Lịch tuần thay giấy mời

LỊCH LÀM VIỆC

(Từ ngày 14/8/2017 – 19/8/2017)

 

THỨ HAI: 14/8/2017

- 07 giờ 30’: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự họp Hội đồng xét đào tạo theo địa chỉ sử dụng hệ liên thông và chính quy ngành Y, Dược của tỉnh Hậu Giang năm 2017 (Đ/c: Hòa, Thu Chinh cùng dự). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí họp Cơ quan Ban Thi đua – Khen thưởng. Điểm tại Ban TĐ-KT.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự làm việc về tình hình công tác cán bộ ở cơ sở (Đ/c Vũ và Đ/c Sơn cùng đi). Điểm tại UBND thị xã Long Mỹ.

- 15 giờ 30’: Giám đốc dự họp Ban Giám đốc (Mời các đ/c BCH công đoàn; Trưởng các Phòng, Ban, Chi cục, Giám đốc Trung tâm LTLS cùng dự). Điểm tại phòng họp số 01 Sở Nội vụ. 

THỨ BA: 15/8/2017

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự họp Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

          - 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự kiểm tra công tác CCHC và công vụ năm 2017 tại các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND (Mời thành viên Đoàn cùng đi). Điểm tại UBND huyện Vị Thủy và các xã Vị Thanh, Vị Bình, Vị Đông, Vị Trung và thị trấn Nàng Mau.

- 13 giờ 30’: Phân công đ/c Nguyễn Trọng Phúc Trưởng phòng CCHC dự Họp sơ kết  công tác Cải cách hành chính 8 tháng đầu năm 2017. Điểm tại Phòng họp số 01 UBND huyện Châu Thành A.

          - 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự kiểm tra công tác CCHC và công vụ năm 2017 (Mời thành viên Đoàn cùng đi). Điểm tại UBND huyện Vị Thủy.

THỨ TƯ: 16/8/2017

- 07 giờ 30’: Giám đốc dự Tiếp đoàn giám sát Ban VHXH HĐND tỉnh (Đ/c Hòa & Đ/c Chinh Phòng CCVC; Phòng TCBC&TCPCP; Phòng XDCQ&CTTN và Văn phòng cùng dự). Điểm tại Phòng họp số 01 Sở Nội vụ.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị Tổng kết NQTW3 Khóa VIII. Điểm tại Trung tâm Sở Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang (số 89 Trần Hưng Đạo, KV4, Phường 5, Tp Vị Thanh).

- 08 giờ 00’: Phân công đ/c Nguyễn Cao Long Phó trưởng phòng TCBC&TCPCP dự Hội nghị triển khai Thông tư 26/2017/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. Nhà khách T78, 145 Lý Chính Thắng, Quận 3, Tp . Hồ Chí Minh.

- 09 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự làm việc với Đoàn công tác của Trường Đại học Trà Vinh (Đ/c Vũ cùng dự). Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. 

- 13 giờ 30’: Giám đốc tham gia tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Điểm tại Trung tâm Hành chính huyện Long Mỹ (theo lịch Tỉnh ủy).

          - 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự kiểm tra công tác CCHC và công vụ năm 2017 (Mời thành viên Đoàn cùng đi). Điểm tại Sở Tài chính.

THỨ NĂM: 17/8/2017

- 07 giờ 30’: Giám đốc làm việc tại cơ quan.

          - 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự kiểm tra công tác CCHC và công vụ năm 2017 (Mời thành viên Đoàn cùng đi). Điểm tại các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thị xã Long Mỹ và các xã Long Trị, xã Long Trị A, xã Long Bình, phường Bình Thạnh, phường Thuận An.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Hội nghị giao ban Bộ Chỉ huy Quân sự - Công an tỉnh Hậu Giang thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2017. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- 13 giờ 30’:  Giám đốc dự Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng và sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự kiểm tra công tác CCHC và công vụ năm 2017 (Mời thành viên Đoàn cùng đi). Điểm tại UBND thị xã Long Mỹ.

THỨ SÁU: 18/8/2017

07 giờ 30’: Giám đốc dự khảo sát tuyến đường 927C.

08 giờ 30’: Phân Công Lãnh đạo Văn phòng dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2017. Điểm tại Giảng đường A3, Dãy A1, Cơ sở 1, Trường CĐCĐ Hậu Giang.

- 13 giờ 30’: Giám đốc và Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ BẢY: 19/8/2017

07 giờ 30’: Giám đốc dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Điểm tại xã Đông Phước A.

07 giờ 30’: Phó Giám đốc Võ Thành Chính dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Điểm tại xã Tân Hòa.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trí dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Điểm tại xã Vị Thắng./.

 

Lich lam viec ngày 13-8-2017.doc
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây