Sở Nội vụ

https://www.sonoivu.haugiang.gov.vn


KẾT QUẢ CHI TIẾT CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH HẬU GIANG NĂM 2017

KẾT QUẢ CHI TIẾT CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH HẬU GIANG NĂM 2017
KẾT QUẢ CHI TIẾT CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH HẬU GIANG NĂM 2017

Ngày 02 tháng 5 năm 2018, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, qua đó Chỉ số CCHC năm 2017 của tỉnh Hậu Giang đạt kết quả: 76,32/100 điểm, không đạt 23,68115 điểm (trong đó điểm đánh giá đạt không đạt 16,8336 điểm và điểm điều tra xã hội học không đạt đạt 6,84755 điểm),  đứng thứ 41/63 tỉnh, thành phố và đứng thứ 6/13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, cụ thể như sau:

Trên cơ sở kết quả công bố của Bộ Nội vụ và thông tin từ phần mềm chấm điểm, Sở Nội vụ khái quát như sau:

+ Điểm thẩm định đạt: 42,92/62 điểm;

+ Điểm số về sự hài lòng của người dân (ĐTXHH): 12/12 điểm;

+ Điểm khảo sát Công chức và Lãnh đạo quản lý của tỉnh: 18,40/22,5 điểm;

+ Điểm tác động đến phát triển Kinh tế - xã hội: 3/3,5 điểm.

Điểm cụ thể chia theo các nhóm tiêu chí như sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: đạt 6,5/10 (xếp 50/63 tỉnh, thành) chưa đạt 3,5 điểm.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh: đạt 7,47/10 điểm (xếp 59/63 tỉnh, thành) chưa đạt 2,53 điểm.

3. Cải cách thủ tục hành chính: đạt 12/14,5 điểm (xếp 39/63 tỉnh, thành) chưa đạt 2,5 điểm.

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: đạt 9,14/11 điểm (xếp 10/63 tỉnh, thành) chưa đạt 1,86 điểm.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: đạt 12,21/16 điểm (xếp 22/63 tỉnh, thành) chưa đạt 3,79 điểm.

6. Đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập: đạt 3,46/7 điểm (xếp 58/63 tỉnh, thành) chưa đạt 3,54 điểm.

7. Hiện đại hóa hành chính: đạt 10,55/16 điểm (xếp 28/63 tỉnh, thành) chưa đạt  5,45 điểm.

8. Tác động của cải cách hành chính đến sự hài lòng của người dân, tổ chức và phát triển kinh tế xã hội của địa phương: đạt 15/15,5 điểm (xếp 20/63 tỉnh, thành) chưa đạt 0,5 điểm.

Chi tiết theo phụ lục đính kèm./.

Tác giả bài viết: Trọng Phúc

Nguồn tin: Phòng CCHC:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây