Sở Nội vụ

https://www.sonoivu.haugiang.gov.vn


Báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2018

Báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2018
Báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2018

Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ, thay thế Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ.

Ngày 22/01/2019, Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 147/SNV-CCVTLT về việc thực hiện báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2018

1. Nội dung báo cáo

Biểu báo cáo

Trên cơ sở 15 biểu báo cáo văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ có ký hiệu từ 0901.N/BNV-VTLT đến 0915.N/BNV-VTLT của Thông tư 03/2018/TT-BNV, Sở Nội vụ đã tổng hợp, xây dựng lại thành 4 biểu như sau:

- Biểu số 01: Báo cáo cơ sở công tác văn thư

- Biểu số 02: Báo cáo tổng hợp công tác văn thư

- Biểu số 03: Báo cáo cơ sở công tác lưu trữ

- Biểu số 04: Báo cáo tổng hợp công tác lưu trữ

2. Phương thức báo cáo

- Cơ quan cấp huyện, cấp xã: Phòng Nội vụ triển khai đến cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn thực hiện việc báo cáo tại Biểu 1, 3. Sau đó, tiếp nhận, tổng hợp báo cáo tại Biểu số 2, 4 và gửi về Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

- Cơ quan cấp tỉnh:

Cơ quan Sở, Ban, Ngành và cơ quan khác được xác định là cơ quan cấp I (có cơ quan trực thuộc cấp II, III, IV) triển khai đến cơ quan, tổ chức trực thuộc thực hiện việc báo cáo tại Biểu 1, 3. Sau đó, tiếp nhận, tổng hợp báo cáo tại Biểu số 2, 4 và gửi về Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

Cơ quan Sở, Ban, Ngành và cơ quan khác được xác định là cơ quan cấp I (không có cơ quan trực thuộc) thực hiện việc báo cáo tại Biểu số 2, 4 và gửi về Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

* Thời gian gửi báo cáo: Cơ quan, tổ chức gửi báo cáo bằng tài liệu giấy và tài liệu điện tử (theo các biểu file Excel) về Sở Nội vụ (qua Chi cục Văn thư - Lưu trữ)  trước ngày 15 tháng 02 năm 2019.

Công văn 147

Biểu mẫu thống kê
 

Nguồn tin: CCVTLT:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây