Sở Nội vụ

https://www.sonoivu.haugiang.gov.vn


Hội nghị Sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Hội nghị Sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Ngày 01 tháng 8 năm 2019, Sở Nội vụ tham dự Hội nghị Sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.  

Ông Lê Văn Phương, Phó CVP Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Thực hiện Công văn số 1307/BNV-VP ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn và phát động phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, nâng cao văn hóa và đạo đức công vụ” trong toàn ngành Nội vụ.
Chiều ngày 01 tháng 8 năm 2019, tại huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang, Ngành Nội vụ 13 tỉnh thành miền Tây Nam Bộ đã tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2019. (Đơn vị Cụm trưởng: Sở Nội vụ Thành phố Cần thơ; Đơn vị Cụm phó: Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang).
Tham dự Hội nghị gồm có:
     + Ông Lê Văn Phương, Phó chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, đại diện Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Nội vụ.
+ Ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Cần Thơ (Cụm trưởng).
+ Ông Võ Tấn Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang (Cụm phó).
     Cùng các lãnh đạo là Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ các tỉnh thành Tây Nam Bộ, Trưởng phòng Nội vụ các huyện, Thị xã tỉnh Tiền Giang và các tỉnh thành Tây Nam Bộ.
Tại Hội nghị, Ông Huỳnh Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang báo cáo tóm tắt, khái quát lại những công việc mà ngành Nội vụ đã tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2019.
Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang, trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện được một số nhiệm vụ quan trọng: Xây dựng phiếu đánh giá đo lường sự hài lòng của người dân và tổ chức; Hướng dẫn các cơ quan đơn vị hoàn chỉnh đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy; Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo Phó Giám đốc Sở Công thương và Phó Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị, tổ chức lễ Công bố nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thành lập Thị trấn Vĩnh Viễn; Xây dựng báo cáo, kế hoạch đề nghị công nhận 06 xã và vùng An toàn khu thuộc 02 đơn vị huyện Long Mỹ và Châu Thành A. hoàn chỉnh Đề án sáp nhập 01 xã và 17 ấp, khu vực.
Hội nghị cũng được Cụm trưởng Cụm thi đua thông qua dự thảo Quy chế hoạt động và bình xét thi đua năm 2019 để các đơn vị thành viên đóng góp, Cụm trưởng sẽ cập nhật và hoàn chỉnh Quy chế để đưa vào thực hiện.
                                                                                                                              Hội nghị cũng được Cụm trưởng Cụm thi đua thông qua dự thảo Quy chế hoạt động và bình xét thi đua năm 2019 để các đơn vị thành viên đóng góp, Cụm trưởng sẽ cập nhật và hoàn chỉnh Quy chế để đưa vào thực hiện.


Ông Võ Tấn Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Văn Phương, Phó chánh Văn phòng Bộ Nội vụ cũng đã đánh giá cao những kết quả mà 13 đơn vị tỉnh thành Tây Nam Bộ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Trong thời gian tới, tiếp tục phát động thi đua đối với cán bộ công chức, viên chức ngành Nội vụ thực hiện đạo đức văn hóa công sở gắn với việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ đạo công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt công tác bình xét, đánh giá, suy tôn các đơn vị và các cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị Bộ trưởng khen thưởng; Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2020 và phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Nội vụ. Ra sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2019 theo kế hoạch thi đua.
                                                                                                       Thực hiện: Văn phòng Sở

 

Nguồn tin: Văn phòng Sở Nội vụ:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây