Sở Nội vụ triển khai hướng dẫn vận hành thí điểm các hệ thống thông tin của tỉnh.

Sở Nội vụ triển khai hướng dẫn vận hành thí điểm các hệ thống thông tin của tỉnh.

 •   13/08/2020 09:37:00 AM
 •   Đã xem: 482
Thực hiện Công văn số 1698/UBND-NC ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc vận hành thí điểm các hệ thống thông tin của tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh trân trọng thông báo đến Quý cơ quan một số hướng dẫn sử dụng các hệ thống thông tin như sau:
Sở Nội vụ phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II tổ chức lễ khai giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2020

Sở Nội vụ phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II tổ chức lễ khai giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2020

 •   11/08/2020 04:30:00 PM
 •   Đã xem: 2173
Thực hiện Quyết định số 2272/QDD-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang và nhằm nâng cao năng lực, trình độ, góp phần hoàn chỉnh tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho đội ngũ công chức, viên chức theo quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ, sáng ngày 09/8/2020, Sở Nội vụ tổ chức khai giảng 02 Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2020 tại Chi cục Dân số Kế hoạch hóa và gia đình và Hội Đặc thù tỉnh.
Thông báo nhập học 2 lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2020 (Lớp 03, lớp 04)

Thông báo nhập học 2 lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2020 (Lớp 03, lớp 04)

 •   06/08/2020 02:13:00 PM
 •   Đã xem: 1589
Sau khi xem xét các điều kiện về bồi dưỡng kiến thức QLNN, Sở Nội vụ thông báo danh sách học viên tham gia 02 lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên năm 2020 (lớp 03, lớp 04 dành cho cán bộ, công chức, viên chức hành chính) và lịch khai giảng lớp cụ thể như sau:
Thông báo: tăng cường các giải pháp chống dịch COVID-19

Thông báo: tăng cường các giải pháp chống dịch COVID-19

 •   06/08/2020 08:30:00 AM
 •   Đã xem: 1182
Thực hiện Thông báo số 257/TB-VPCP ngày 27 tháng 7 năm 2020, Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 4026/BYT-TB-CT ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường thanh kiểm tra xử lý vi phạm trên địa bàn; Công văn số 1364-CV/TU ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới; Công văn số 1365-CV/TU ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Tỉnh.
Thông báo: Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc

Thông báo: Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc

 •   06/08/2020 08:17:00 AM
 •   Đã xem: 1244
Thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn Tỉnh, cụ thể như sau:
Thông báo: triển khai tuyên truyền cài đặt Bluezone

Thông báo: triển khai tuyên truyền cài đặt Bluezone

 •   05/08/2020 10:43:00 AM
 •   Đã xem: 477
Sở Thông tin và Truyền thông Hậu Giang đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone với các nội dung sau:
Thông báo: triển khai Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030

Thông báo: triển khai Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030

 •   05/08/2020 07:53:00 AM
 •   Đã xem: 477
Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030;
QUYẾT ĐỊNH: PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THI NÂNG NGẠCH, THĂNG HẠNG CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH TỈNH HẬU GIANG NĂM 2020

QUYẾT ĐỊNH: PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THI NÂNG NGẠCH, THĂNG HẠNG CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH TỈNH HẬU GIANG NĂM 2020

 •   03/08/2020 09:17:00 AM
 •   Đã xem: 1796
QUYẾT ĐỊNH: PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THI NÂNG NGẠCH, THĂNG HẠNG CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH TỈNH HẬU GIANG NĂM 2020
THONGBAO

Tài liệu lấy ý kiến đoàn viên, hội viên và nhân dân về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XIII

 •   29/07/2020 04:03:00 PM
 •   Đã xem: 2433
Tài liệu lấy ý kiến đoàn viên, hội viên và nhân dân về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XIII

Sở Nội vụ Hậu Giang triển khai thực hiện Thông thư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ Nội vụ

 •   23/07/2020 08:12:00 PM
 •   Đã xem: 1506
Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về Quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ
Sở Nội vụ triển khai Hội nghị ngày pháp luật tháng 7/2020

Sở Nội vụ triển khai Hội nghị ngày pháp luật tháng 7/2020

 •   20/07/2020 01:58:00 PM
 •   Đã xem: 206
Ngày 17/7/2020, Sở Nội vụ tổ chức triển khai Ngày pháp luật tháng 7/2020. Nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác triển khai, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và một số văn bản, quy định có liên quan đến ngành Nội vụ.
SỞ NỘI VỤ TỈNH HẬU GIANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN DƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN NĂM 2020

SỞ NỘI VỤ TỈNH HẬU GIANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN DƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN NĂM 2020

 •   13/07/2020 04:31:00 PM
 •   Đã xem: 1637
Nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện công tác ngành Nội vụ giai đoạn 2015-2020, kịp thời động viên khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và phát động Kế hoạch thi đua giai đoạn 2021-2025, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong 06 tháng cuối năm 2020. Chiều ngày 10 tháng 7 năm 2020, Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020. Ông Trần Văn Quân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị.
SỞ NỘI VỤ TỈNH HẬU GIANG TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH A

SỞ NỘI VỤ TỈNH HẬU GIANG TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH A

 •   13/07/2020 04:24:00 PM
 •   Đã xem: 510
Sáng ngày 11 tháng 7 năm 2020, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Thành A, Sở Nội vụ phối hợp với Trường cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II tổ chức khai giảng lớp Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên dành cho cán bộ, công chức cấp xã.
Tb diem thi

Thông báo: Điểm thi phúc khảo vòng 2 kỳ thi nâng ngạch, thăng hạng chuyên viên, chuyên viên chính năm 2020 tỉnh Hậu Giang

 •   13/07/2020 03:51:00 PM
 •   Đã xem: 948
Thông báo: Điểm thi phúc khảo vòng 2 kỳ thi nâng ngạch, thăng hạng chuyên viên, chuyên viên chính năm 2020 tỉnh Hậu Giang
THONGBAO

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020

 •   09/07/2020 08:17:00 AM
 •   Đã xem: 1537
Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020
Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên chính năm 2019 (lớp 01)

Thông báo nhập học lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên chính năm 2019 (lớp 01)

 •   25/03/2019 03:17:00 PM
 •   Đã xem: 2894
thông báo nhập học lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên chính năm 2019 (lớp 01)
Chi đoàn Sở Nội vụ và Đoàn phường V tổ chức giải bóng đá mini nam

Giao lưu bóng đá Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019

 •   18/03/2019 09:29:00 AM
 •   Đã xem: 1199
Giao lưu bóng đá Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019
Thông báo về việc thi tuyển chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Thông báo về việc thi tuyển chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 •   18/03/2019 09:01:00 AM
 •   Đã xem: 3107
Thông báo về việc thi tuyển chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Thông báo về việc thi tuyển chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương

Thông báo về việc thi tuyển chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương

 •   18/03/2019 08:45:00 AM
 •   Đã xem: 1497
Thông báo về việc thi tuyển chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương
V/v thông báo nhập học lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên (lớp 01 dành cho Viên chức)

V/v thông báo nhập học lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên (lớp 01 dành cho Viên chức)

 •   15/03/2019 04:15:00 PM
 •   Đã xem: 937
V/v thông báo nhập học lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên (lớp 01 dành cho Viên chức)

Các tin khác

Văn bản mới

02/2020/TT-BNV

Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNV

Lượt xem:233 | lượt tải:106

253/TB-VPCP

Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống thiên tai

Lượt xem:355 | lượt tải:169

0 6 / 2 018/TT-BNV

THÔNG TƯ

Lượt xem:454 | lượt tải:204

82/2018/NĐ-CP

Nghị định Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Lượt xem:472 | lượt tải:181

72/2018/NĐ-CP

Nghị định số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lượt xem:500 | lượt tải:233

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Lượt xem:517 | lượt tải:324

03/2018/TT-BNV

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Lượt xem:687 | lượt tải:264

46/QĐ-BNV

Quyết định

Lượt xem:592 | lượt tải:222

50/2017/QĐ-TTg

Quyết định

Lượt xem:611 | lượt tải:224

123/2017/NĐ-CP

Nghị định

Lượt xem:582 | lượt tải:195
Hot line
Liên kết website

 

 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập7
Máy chủ tìm kiếm1
Khách viếng thăm6
Hôm nay285
Tháng hiện tại21,636
Tổng lượt truy cập890,422
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây