Sở Nội vụ

https://www.sonoivu.haugiang.gov.vn


Thủ tục tiếp nhận Cán bộ, công chức, viên chức ngoài tỉnh chuyển về tỉnh quản lý

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Các Sở ban ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Văn phòng Sở Nội tỉnh Hậu Giang.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ các giấy tờ trong hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoàn chỉnh và trả lại hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: Ghi phiếu nhận và hẹn ngày trả hồ sơ.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính.

Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Nội vụ.

* Thời gian giao trả kết quả: Trong giờ hành chính và theo ngày hẹn.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị tiếp nhận của đơn vị tiếp nhận (nói rõ biên chế giao bao nhiêu và thực hiện tới thời điểm tiếp nhận còn bao nhiêu biên chế). (Bản chính)

- Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan quản lý và cơ quan quản lý trực tiếp. (Bản chính)

- Đơn đề nghị chuyển công tác (nêu lý do cụ thể). (Bản chính)

- Lý lịch CBCC mẫu 2C-BNV hoặc lý lịch Đảng. (Bản sao)

- Bảo sao bằng cấp chuyên môn.

- Quyết định bổ nhiệm chính thức vào ngạch CC (của cấp có thẩm quyền). (Bản sao)

- Quyết định lương hiện hưởng; (Bản sao)

- Phiếu nhận xét, đánh giá CBCC năm trước (nếu có) và bản tự kiểm cá nhân đến thời điểm chuyển công tác có ý kiến của thủ trưởng cơ quan đơn vị quản lý (có ý kiến lãnh đạo xác nhận). (Bản sao)

- Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết chế độ chính sách (đối với viên chức).  (Bản chính)

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các Sở ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện thị xã và thành phố.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn và Quyết định

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, biểu mẫu: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Viên chức ngày 11 tháng 5 năm 2010.

- Nghị định số 29/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây